آگهی استخدام مهندس عمران

کسب درآمد عالی تضمینی غیر حضوری

سایت شریف ادو تمام تلاش خود را کرده است که با ثبت نام مترجمین بتواند فاصله بین مترجم و متقاضی ترجمه را کوتاه کند به نحوی که متقاضیان ترجمه، بطور مستقیم و بدون هیچگونه واسطه گیری و دلالی با مترجم در ارتباط باشند و با قیمت توافقی بین خودشان ترجمه را انجام دهند. لذا مترجمینی که تمایل به ثبت رزمه دارند به قسمت ثبت نام مترجم وارد شوند.

محمد ابوالحسن عراقی

تهران

09194231128

m.abolhassani@ut.ac.ir

سمانه محمودی

ازاد رودهن

09145798455

x_samane@yahoo.com

رضا سگلی

علامه طباطبایی

09159152035

reza1solgi1@gmail.com

برای ارزیابی چگونگی تاثیر تمرکز تکنولوژی شرکت های کارآفرینی بر احتمال جذب سرمایه ، ما به بررسی دسته های USPTO می پردازیم جایی که آنها ثبت شده اند. دسته های USPTO یک نوع طبقه بندی هستند که برای دسته بندی اختراعات با توجه به ویژگی های اولیه و عملکرد شان به کار می روند و یک اجماع عمومی وجود دارد که آنها تفاوت های معنادار در میان مناطق توسعه فن آوری دارند. آنها با بازتاب این مساله، به طور گسترده ای برای تشخیص بین فن آوری های مرتبط و نامرتبط در مطالعات علمی به کار می روند و سرمایه گزاران از آنها برای کمک به ارزیابی تمرکز یک شرکت در زمانی استفاده می کنند که بازبینی های روشنفکرانه اموال قبل از سرمایه گزاری را هدایت می کنند. استدلال ما به شرح زیر است. ما با بررسی ادبیات در دسته ها و برداشت های مخاطب آغاز خواهیم کرد، استدلال بر سر این که بینش ها در مورد محصول و دسته های بازار، خرید توضیحی برای درک تمرکز فن آوری نیز دارند. ما به توسعه فرضیه هایی می پردازیم که تمرکز رده را به کسب منابع، مرتبط می کنند و راه هایی پیشنهاد می دهند که این رابطه ممکن است توسط انواع مختلف ارتباط بین دسته ها، تعدیل شود. بعد، به ارائه جزئیات در مورد CNT و سرمایه گذاری های جدید که در آن ظهور یافتند، می پردازیم. ما سرمایه گذاری های سرمایه را در پایگاه داده باد صبا از سال 1994 تا 2005 با استفاده از احتمال خطر و مدل های برگشت tobit تجزیه و تحلیل می کنیم و با بحث در مورد مفاهیم یافته های مان برای ادبیات در زمینه کسب کارآفرینی منابع، دسته ها، و ارتباط، نتیجه گیری می کنیم. 3. دسته بندی ها، مخاطبان، و سرمایه گذاری ها هر شرکت باید در مورد وسعت محصول، بازار، و نمونه کارهای فن آوریش تصمیم گیری کند. این تصمیمات به دور از ابتذال هستند و ممکن است پیامدهای عملکردی مهم داشته باشند. با بازتاب این، خط برجسته ای از پژوهش استراتژی به بررسی رابطه بین تمرکز و نتایج سازمانی می پردازد. مطالعات نمونه ای در این محیط به بررسی پراکندگی واحدهای کسب و کار یک شرکت در سراسر دسته های بازار می پردازند و استدلال می کنند که آن تمرکز منجر به بازده های داخلی و عملکردهای بالاتر می شود. با این حال ، این کار هنوز باید با ادبیات کارآفرینی تصادم داشته باشد. این قابل درک است، زیرا شرکت های راه اندازی به ندرت واحدهای کسب و کار چندگانه و معیارهای عملکرد ایجاد می کنند که به آسانی در دسترس نیستند (آلدریچ، 1999؛ شین، 2003). علاوه بر این، بسیاری از شرکت های نوپا محصولات یا پایگاه های مشتری تاسیس نکرده اند - به خصوص در صنایعی با تکنولوژی بالا (بنر و Tripsas، 2012) - با ایجاد بحث های بازده های داخلی ثانویه برای ارزیابی های ارزیابان خارجی که منابع لازم برای آوردن محصولات به بازار را ارائه می کنند. به این ترتیب، ادبیات دسته ها- با تمرکز آن بر ارزیابی های مخاطبان برای مطالعه رابطه بین تمرکز یک شرکت نوپا و توانایی اش برای تأمین منابع خارجی، مفید است. برای ارزیابی چگونگی تاثیر تمرکز تکنولوژی شرکت های کارآفرینی بر احتمال جذب سرمایه ، ما به بررسی دسته های USPTO می پردازیم جایی که آنها ثبت شده اند. دسته های USPTO یک نوع طبقه بندی هستند که برای دسته بندی اختراعات با توجه به ویژگی های اولیه و عملکرد شان به کار می روند و یک اجماع عمومی وجود دارد که آنها تفاوت های معنادار در میان مناطق توسعه فن آوری دارند. آنها با بازتاب این مساله، به طور گسترده ای برای تشخیص بین فن آوری های مرتبط و نامرتبط در مطالعات علمی به کار می روند و سرمایه گزاران از آنها برای کمک به ارزیابی تمرکز یک شرکت در زمانی استفاده می کنند که بازبینی های روشنفکرانه اموال قبل از سرمایه گزاری را هدایت می کنند. برای ارزیابی چگونگی تاثیر تمرکز تکنولوژی شرکت های کارآفرینی بر احتمال جذب سرمایه ، ما به بررسی دسته های USPTO می پردازیم جایی که آنها ثبت شده اند. دسته های USPTO یک نوع طبقه بندی هستند که برای دسته بندی اختراعات با توجه به ویژگی های اولیه و عملکرد شان به کار می روند و یک اجماع عمومی وجود دارد که آنها تفاوت های معنادار در میان مناطق توسعه فن آوری دارند. آنها با بازتاب این مساله، به طور گسترده ای برای تشخیص بین فن آوری های مرتبط و نامرتبط در مطالعات علمی به کار می روند و سرمایه گزاران از آنها برای کمک به ارزیابی تمرکز یک شرکت در زمانی استفاده می کنند که بازبینی های روشنفکرانه اموال قبل از سرمایه گزاری را هدایت می کنند. هر شرکت باید در مورد وسعت محصول، بازار، و نمونه کارهای فن آوریش تصمیم گیری کند. این تصمیمات به دور از ابتذال هستند و ممکن است پیامدهای عملکردی مهم داشته باشند. با بازتاب این، خط برجسته ای از پژوهش استراتژی به بررسی رابطه بین تمرکز و نتایج سازمانی می پردازد. مطالعات نمونه ای در این محیط به بررسی پراکندگی واحدهای کسب و کار یک شرکت در سراسر دسته های بازار می پردازند و استدلال می کنند که آن تمرکز منجر به بازده های داخلی و عملکردهای بالاتر می شود. با این حال ، این کار هنوز باید با ادبیات کارآفرینی تصادم داشته باشد. این قابل درک است، زیرا شرکت های راه اندازی به ندرت واحدهای کسب و کار چندگانه و معیارهای عملکرد ایجاد می کنند که به آسانی در دسترس نیستند (آلدریچ، 1999؛ شین، 2003). علاوه بر این، بسیاری از شرکت های نوپا محصولات یا پایگاه های مشتری تاسیس نکرده اند - به خصوص در صنایعی با تکنولوژی بالا (بنر و Tripsas، 2012) - با ایجاد بحث های بازده های داخلی ثانویه برای ارزیابی های ارزیابان خارجی که منابع لازم برای آوردن محصولات به بازار را ارائه می کنند. به این ترتیب، ادبیات دسته ها- با تمرکز آن بر ارزیابی های مخاطبان برای مطالعه رابطه بین تمرکز یک شرکت نوپا و توانایی اش برای تأمین منابع خارجی، مفید است. مطالعه ما به ادبیات در دسته ها، ارتباط، و کارآفرینی کمک می کند: 1) ما نکات دقیق وظریف قابل توجهی را به برداشت های موجود در مورد رابطه بین فناوری و سرمایه گذاری سرمایه در شرکت های راه اندازی اضافه می کنیم. به طور خاص، ما نشان می دهیم که این رابطه به طور مهم بر ارزیابی از تمرکز فن آوری متکی است. 2) ما بین ادبیات هم ریشه در نظریه سازمانی و استراتژی که تا حد زیادی مستقل از یکدیگر، ادامه داشته اند پل می زنیم، با وجود یک علاقه مشترک به دسته ها و اثرات سازمانی آنها. به طور خاص، ما نشان می دهیم که بینش ها در مورد ارتباط می توانند دیدگاه های نظریه سازمانی را در اثرات رده، غنی سازی کنند در حالی که بینش ها در مورد برداشت های مخاطب، استدلال های تمرکز استراتژیک را قادر به گسترش به زمینه هایی می سازد که در آن ارزیابی نتایج بازده های داخلی دشوار است. 3) ما نشان می دهیم که اشکال چندگانه مرتبط بودن ممکن است به طور همزمان باچگونگی ارزیابی و این که چنین ارزیابی هایی می توانند در برابر یک عقب گرد پویا رخ دهند، مرتبط باشند. بنابراین، ما به ارائه بینشی نوین برای رابطه بین دسته ها، تمرکز شرکت، و ارزیابی های مخاطبان می پردازیم و نشان می دهیم که چگونه این فرآیندها در تغییر چارچوب های فرهنگی تعبیه شده اند. 3. دسته بندی ها، مخاطبان، و سرمایه گذاری ها موضوع تحقیقات ما زمینه ای برای فن آوری نانوتیوب های کربنی (CNT) است؛ دامنه برجسته ای از فناوری نانو ایجاد شده از طریق کشف شکل جدیدی از کربن (C60) در سال 1985 (Meyyappan، 2005) . CNTها ساختارهایی در مقیاس نانو با اتم های کربن مرتب چیده شده به شکل شش گوشه و پیچیده شده به شکل استوانه هستند. آنها بسیار قوی و سبک هستند، و هادی های حرارتی و الکتریکی بسیار عالی هستند. تلاش های تجاری سازی تقریبا بلافاصله پس از کشف نانوتیوب آغاز شد و اولین ثبت اختراع ها برای ارزیابی چگونگی تاثیر تمرکز تکنولوژی شرکت های کارآفرینی بر احتمال جذب سرمایه ، ما به بررسی دسته های USPTO می پردازیم جایی که آنها ثبت شده اند. دسته های USPTO یک نوع طبقه بندی هستند که برای دسته بندی اختراعات با توجه به ویژگی های اولیه و عملکرد شان به کار می روند و یک اجماع عمومی وجود دارد که آنها تفاوت های معنادار در میان مناطق توسعه فن آوری دارند. آنها با بازتاب این مساله، به طور گسترده ای برای تشخیص بین فن آوری های مرتبط و نامرتبط در مطالعات علمی به کار می روند و سرمایه گزاران از آنها برای کمک به ارزیابی تمرکز یک شرکت در زمانی استفاده می کنند که بازبینی های روشنفکرانه اموال قبل از سرمایه گزاری را هدایت می کنند. در اوایل سال 1990 صادر شد. در حالی که این فعالیت ابتدا با ثبت اکتشافات دانشمندان و محصولات فعال CNT در حال توسعه شرکت ها، هدایت می شد، سرمایه گذاری های جدید شروع به پدیدار شدن در اواسط 90 کردند. تا سال 2005 بیش از 60 راه اندازی CNT وجود داشت. همانطور که در زمینه های هم ریشه مانند بیوتکنولوژی و نیمه هادی ها (آلدریچ، 1999؛. مارتنز و همکاران، 2007) سرمایه گذاری، منبع مهمی بود که به این شرکت ها در بردن برنامه های کاربردی از آزمایشگاه به بازار کمک کرد. 3. دسته بندی ها، مخاطبان، و سرمایه گذاری ها 3. دسته بندی ها، مخاطبان، و سرمایه گذاری ها در آگهی استخدام مهندس عمران در ارومیه اوایل آگهی استخدام مهندس عمران در رشت سال 1990 صادر شد. در حالی که این فعالیت ابتدا با ثبت اکتشافات دانشمندان و محصولات فعال CNT در حال آگهی استخدام مهندس عمران در خوزستان توسعه شرکت ها، هدایت می شد، سرمایه گذاری های جدید شروع به پدیدار شدن در اواسط 90 آگهی استخدام مهندس عمران در زاهدان کردند. تا آگهی استخدام مهندس عمران در زاهدان سال 2005 آگهی استخدام مهندس عمران خانم بیش از 60 راه اندازی CNT وجود داشت. همانطور که در زمینه آگهی استخدام مهندس عمران خانم های هم ریشه مانند بیوتکنولوژی و نیمه هادی ها (آلدریچ، 1999؛. مارتنز و همکاران، آگهی استخدام مهندس عمران در شهرداری تهران 2007) سرمایه گذاری، منبع مهمی بود که به این شرکت ها در بردن برنامه آگهی استخدام مهندس عمران محیط زیست های کاربردی آگهی استخدام مهندس عمران همشهری از آزمایشگاه به بازار آگهی استخدام مهندس عمران در شهرداری تهران کمک کرد. در اوایل سال 1990 صادر شد. در حالی که این فعالیت ابتدا با ثبت اکتشافات دانشمندان و محصولات فعال CNT در حال توسعه شرکت ها، هدایت می شد، سرمایه گذاری های جدید شروع به پدیدار شدن در اواسط 90 کردند. تا سال 2005 بیش از 60 راه اندازی CNT وجود داشت. همانطور که در زمینه های هم ریشه مانند بیوتکنولوژی و نیمه هادی ها (آلدریچ، 1999؛. مارتنز و همکاران، 2007) سرمایه گذاری، منبع مهمی بود که به این شرکت ها در بردن برنامه های کاربردی از آزمایشگاه به بازار کمک کرد. هر شرکت باید در مورد وسعت محصول، بازار، و نمونه کارهای فن آوریش تصمیم گیری کند. این تصمیمات به دور از ابتذال هستند و ممکن است پیامدهای عملکردی مهم داشته باشند. با بازتاب این، خط برجسته ای از پژوهش استراتژی به بررسی رابطه بین تمرکز و نتایج سازمانی می پردازد. مطالعات نمونه ای در این محیط به بررسی پراکندگی واحدهای کسب و کار یک شرکت در سراسر دسته های بازار می پردازند و استدلال می کنند که آن تمرکز منجر به بازده های داخلی و عملکردهای بالاتر می شود. با این حال ، این کار هنوز باید با ادبیات کارآفرینی تصادم داشته باشد. این قابل درک است، زیرا شرکت های راه اندازی به ندرت واحدهای کسب و کار چندگانه و معیارهای عملکرد ایجاد می کنند که به آسانی در دسترس نیستند (آلدریچ، 1999؛ شین، 2003). علاوه بر این، بسیاری از شرکت های نوپا محصولات یا پایگاه های مشتری تاسیس نکرده اند - به خصوص در صنایعی با تکنولوژی بالا (بنر و Tripsas، 2012) - با ایجاد بحث های بازده های داخلی ثانویه برای ارزیابی های ارزیابان خارجی که منابع لازم برای آوردن محصولات به بازار را ارائه می کنند. به این ترتیب، ادبیات دسته ها- با تمرکز آن بر ارزیابی های مخاطبان برای مطالعه رابطه بین تمرکز یک شرکت نوپا و توانایی اش برای تأمین منابع خارجی، مفید است. 3. دسته بندی ها، مخاطبان، و سرمایه گذاری ها در اوایل سال 1990 صادر شد. در حالی که این فعالیت ابتدا با ثبت اکتشافات دانشمندان و محصولات فعال CNT در حال توسعه شرکت ها، هدایت می شد، سرمایه گذاری های جدید شروع به پدیدار شدن در اواسط 90 کردند. تا سال 2005 بیش از 60 راه اندازی CNT وجود داشت. همانطور که در زمینه های هم ریشه مانند بیوتکنولوژی و نیمه هادی ها (آلدریچ، 1999؛. مارتنز و همکاران، 2007) سرمایه گذاری، منبع مهمی بود که به این شرکت ها در بردن برنامه های کاربردی از آزمایشگاه به بازار کمک کرد. استدلال ما به شرح زیر است. ما با بررسی ادبیات در دسته ها و برداشت های مخاطب آغاز خواهیم کرد، استدلال بر سر این که بینش ها در مورد محصول و دسته های بازار، خرید توضیحی برای درک تمرکز فن آوری نیز دارند. ما به توسعه فرضیه هایی می پردازیم که تمرکز رده را به کسب منابع، مرتبط می کنند و راه هایی پیشنهاد می دهند که این رابطه ممکن است توسط انواع مختلف ارتباط بین دسته ها، تعدیل شود. بعد، به ارائه جزئیات در مورد CNT و سرمایه گذاری های جدید که در آن ظهور یافتند، می پردازیم. ما سرمایه گذاری های سرمایه را در پایگاه داده باد صبا از سال 1994 تا 2005 با استفاده از احتمال خطر و مدل های برگشت tobit تجزیه و تحلیل می کنیم و با بحث در مورد مفاهیم یافته های مان برای ادبیات در زمینه کسب کارآفرینی منابع، دسته ها، و ارتباط، نتیجه گیری می کنیم. اگر چه دسته های فن آوری - به طوری که در دسته های اداره ثبت اختراع و نشان تجاری ایالات متحده (USPTO) منعکس هستند - تا حدودی متفاوت از دسته های بازار و محصول برجسته در مطالعات گسترده هستند، ما فرض می کنیم که آنها به طور مشابه ارزیابی های خارجی یک شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند. با این حال، در ایجاد این گستره، نشان می دهیم که تمرکز یک شرکت ممکن است در برابر افت دسته های پایدار، گسسته، و هم فاصله، ارزیابی نشود. اگر چه این یک فرض رایج در ادبیات راجع به دسته ها و تمرکز استراتژیک است ، شواهد نشان می دهد که اشکال متنوع تر ارتباط ممکن است به این موضوع مربوط باشند. بر همین اساس، ما استدلال می کنیم که ساختار رابطه ای مقوله ها در سطح زمینه ممکن است بر نحوه ارزیابی شرکت های رده پوشا موثر باشد. به طور قابل ذکر ، ما شواهدی ارائه می دهیم که دسته ها ممکن است به شیوه های متعدد، مرتبط باشد و این که ممکن است این ها اثرات مستقل و مشترکی در مورد نحوه ارزیابی تمرکز داشته باشند. ما بیشتر نشان می دهیم که روابط رده ممکن است تغییر کند و چنین ارزیابی های موقتا مشروطی را ایجاد کند. در اوایل سال 1990 صادر شد. در حالی که این فعالیت ابتدا با ثبت اکتشافات دانشمندان و محصولات فعال CNT در حال توسعه شرکت ها، هدایت می شد، سرمایه گذاری های جدید شروع به پدیدار شدن در اواسط 90 کردند. تا سال 2005 بیش از 60 راه اندازی CNT وجود داشت. همانطور که در زمینه های هم ریشه مانند بیوتکنولوژی و نیمه هادی ها (آلدریچ، 1999؛. مارتنز و همکاران، 2007) سرمایه گذاری، منبع مهمی بود که به این شرکت ها در بردن برنامه های کاربردی از آزمایشگاه به بازار کمک کرد. استدلال ما به شرح زیر است. ما با بررسی ادبیات در دسته ها و برداشت های مخاطب آغاز خواهیم کرد، استدلال بر سر این که بینش ها در مورد محصول و دسته های بازار، خرید توضیحی برای درک تمرکز فن آوری نیز دارند. ما به توسعه فرضیه هایی می پردازیم که تمرکز رده را به کسب منابع، مرتبط می کنند و راه هایی پیشنهاد می دهند که این رابطه ممکن است توسط انواع مختلف ارتباط بین دسته ها، تعدیل شود. بعد، به ارائه جزئیات در مورد CNT و سرمایه گذاری های جدید که در آن ظهور یافتند، می پردازیم. ما سرمایه گذاری های سرمایه را در پایگاه داده باد صبا از سال 1994 تا 2005 با استفاده از احتمال خطر و مدل های برگشت tobit تجزیه و تحلیل می کنیم و با بحث در مورد مفاهیم یافته های مان برای ادبیات در زمینه کسب کارآفرینی منابع، دسته ها، و ارتباط، نتیجه گیری می کنیم. هر شرکت باید در مورد وسعت محصول، بازار، و نمونه کارهای فن آوریش تصمیم گیری کند. این تصمیمات به دور از ابتذال هستند و ممکن است پیامدهای عملکردی مهم داشته باشند. با بازتاب این، خط برجسته ای از پژوهش استراتژی به بررسی رابطه بین تمرکز و نتایج سازمانی می پردازد. مطالعات نمونه ای در این محیط به بررسی پراکندگی واحدهای کسب و کار یک شرکت در سراسر دسته های بازار می پردازند و استدلال می کنند که آن تمرکز منجر به بازده های داخلی و عملکردهای بالاتر می شود. با این حال ، این کار هنوز باید با ادبیات کارآفرینی تصادم داشته باشد. این قابل درک است، زیرا شرکت های راه اندازی به ندرت واحدهای کسب و کار چندگانه و معیارهای عملکرد ایجاد می کنند که به آسانی در دسترس نیستند (آلدریچ، 1999؛ شین، 2003). علاوه بر این، بسیاری از شرکت های نوپا محصولات یا پایگاه های مشتری تاسیس نکرده اند - به خصوص در صنایعی با تکنولوژی بالا (بنر و Tripsas، 2012) - با ایجاد بحث های بازده های داخلی ثانویه برای ارزیابی های ارزیابان خارجی که منابع لازم برای آوردن محصولات به بازار را ارائه می کنند. به این ترتیب، ادبیات دسته ها- با تمرکز آن بر ارزیابی های مخاطبان برای مطالعه رابطه بین تمرکز یک شرکت نوپا و توانایی اش برای تأمین منابع خارجی، مفید است. موضوع تحقیقات ما زمینه ای برای فن آوری نانوتیوب های کربنی (CNT) است؛ دامنه برجسته ای از فناوری نانو ایجاد شده از طریق کشف شکل جدیدی از کربن (C60) در سال 1985 (Meyyappan، 2005) . CNTها ساختارهایی در مقیاس نانو با اتم های کربن مرتب چیده شده به شکل شش گوشه و پیچیده شده به شکل استوانه هستند. آنها بسیار قوی و سبک هستند، و هادی های حرارتی و الکتریکی بسیار عالی هستند. تلاش های تجاری سازی تقریبا بلافاصله پس از کشف نانوتیوب آغاز شد و اولین ثبت اختراع ها در اوایل سال 1990 صادر شد. در حالی که این فعالیت ابتدا با ثبت اکتشافات دانشمندان و محصولات فعال CNT در حال توسعه شرکت ها، هدایت می شد، سرمایه گذاری های جدید شروع به پدیدار شدن در اواسط 90 کردند. تا سال 2005 بیش از 60 راه اندازی CNT وجود داشت. همانطور که در زمینه های هم ریشه مانند بیوتکنولوژی و نیمه هادی ها (آلدریچ، 1999؛. مارتنز و همکاران، 2007) سرمایه گذاری، منبع مهمی بود که به این شرکت ها در بردن برنامه های کاربردی از آزمایشگاه به بازار کمک کرد. اگر چه دسته های فن آوری - به طوری اگهی استخدام مهندس عمران کرج که در دسته های اداره ثبت اختراع آگهی استخدام مهندس عمران شیراز و نشان تجاری ایالات متحده (USPTO) منعکس هستند اگهی استخدام مهندسی عمران - تا آگهی استخدام مهندس عمران در قم حدودی آگهی استخدام مهندس عمران در اراک متفاوت از دسته اگهی استخدام مهندس عمران کرج های بازار و محصول برجسته در مطالعات گسترده هستند، ما آگهی استخدام مهندس عمران سازه های دریایی فرض می کنیم که آنها به طور مشابه ارزیابی های خارجی آگهی استخدام مهندس عمران در خوزستان یک شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند. با این حال، در ایجاد این گستره، نشان می دهیم آگهی استخدام مهندس عمران در شیراز که تمرکز یک شرکت ممکن است در برابر افت دسته آگهی استخدام مهندس عمران در کیش های پایدار، گسسته، و هم فاصله، آگهی استخدام مهندس عمران در همدان ارزیابی نشود. آگهی استخدام مهندس عمران در اهواز اگر چه این آگهی استخدام مهندس عمران خارج از کشور یک آگهی استخدام مهندس عمران در کرج فرض رایج آگهی استخدام مهندس عمران در کرمانشاه در ادبیات راجع به دسته ها و تمرکز استراتژیک آگهی استخدام مهندس عمران در خارج از کشور است ، شواهد نشان اگهی استخدام مهندس عمران خوزستان می دهد که اشکال متنوع تر ارتباط ممکن است آگهی استخدام مهندس عمران تبریز به این موضوع مربوط باشند. بر همین اساس، آگهی استخدام مهندس عمران در استان البرز ما استدلال می کنیم که ساختار رابطه ای مقوله ها در سطح زمینه ممکن است بر نحوه ارزیابی شرکت های رده پوشا موثر باشد. آگهی استخدام مهندس عمران به آگهی استخدام مهندس عمران در اهواز طور قابل ذکر ، ما شواهدی آگهی استخدام مهندس عمران در کرمان ارائه می دهیم که دسته ها ممکن است آگهی استخدام مهندس عمران خانم به شیوه آگهی استخدام مهندس عمران همشهری های متعدد، مرتبط باشد و این که آگهی استخدام مهندس عمران امروز ممکن است این ها اثرات مستقل و مشترکی در مورد نحوه ارزیابی تمرکز داشته باشند. ما بیشتر نشان می دهیم که روابط رده اگهی استخدام مهندس عمران خوزستان ممکن است تغییر کند و چنین ارزیابی های موقتا مشروطی را ایجاد کند. در اوایل سال 1990 صادر شد. در حالی که این فعالیت ابتدا با ثبت اکتشافات دانشمندان و محصولات فعال CNT در حال توسعه شرکت ها، هدایت می شد، سرمایه گذاری های جدید شروع به پدیدار شدن در اواسط 90 کردند. تا سال 2005 بیش از 60 راه اندازی CNT وجود داشت. همانطور که در زمینه های هم ریشه مانند بیوتکنولوژی و نیمه هادی ها (آلدریچ، 1999؛. مارتنز و همکاران، 2007) سرمایه گذاری، منبع مهمی بود که به این شرکت ها در بردن برنامه های کاربردی از آزمایشگاه به بازار کمک کرد. برای ارزیابی چگونگی تاثیر تمرکز تکنولوژی شرکت های کارآفرینی بر احتمال جذب سرمایه ، ما به بررسی دسته های USPTO می پردازیم جایی که آنها ثبت شده اند. دسته های USPTO یک نوع طبقه بندی هستند که برای دسته بندی اختراعات با توجه به ویژگی های اولیه و عملکرد شان به کار می روند و یک اجماع عمومی وجود دارد که آنها تفاوت های معنادار در میان مناطق توسعه فن آوری دارند. آنها با بازتاب این مساله، به طور گسترده ای برای تشخیص بین فن آوری های مرتبط و نامرتبط در مطالعات علمی به کار می روند و سرمایه گزاران از آنها برای کمک به ارزیابی تمرکز یک شرکت در زمانی استفاده می کنند که بازبینی های روشنفکرانه اموال قبل از سرمایه گزاری را هدایت می کنند. هر شرکت باید در مورد وسعت محصول، بازار، و نمونه کارهای فن آوریش تصمیم گیری کند. این تصمیمات به دور از ابتذال هستند و ممکن است پیامدهای عملکردی مهم داشته باشند. با بازتاب این، خط برجسته ای از پژوهش استراتژی به بررسی رابطه بین تمرکز و نتایج سازمانی می پردازد. مطالعات نمونه ای در این محیط به بررسی پراکندگی واحدهای کسب و کار یک شرکت در سراسر دسته های بازار می پردازند و استدلال می کنند که آن تمرکز منجر به بازده های داخلی و عملکردهای بالاتر می شود. با این حال ، این کار هنوز باید با ادبیات کارآفرینی تصادم داشته باشد. این قابل درک است، زیرا شرکت های راه اندازی به ندرت واحدهای کسب و کار چندگانه و معیارهای عملکرد ایجاد می کنند که به آسانی در دسترس نیستند (آلدریچ، 1999؛ شین، 2003). علاوه بر این، بسیاری از شرکت های نوپا محصولات یا پایگاه های مشتری تاسیس نکرده اند - به خصوص در صنایعی با تکنولوژی بالا (بنر و Tripsas، 2012) - با ایجاد بحث های بازده های داخلی ثانویه برای ارزیابی های ارزیابان خارجی که منابع لازم برای آوردن محصولات به بازار را ارائه می کنند. به این ترتیب، ادبیات دسته ها- با تمرکز آن بر ارزیابی های مخاطبان برای مطالعه رابطه بین تمرکز یک شرکت نوپا و توانایی اش برای تأمین منابع خارجی، مفید است. برای ارزیابی چگونگی تاثیر تمرکز تکنولوژی شرکت های کارآفرینی بر احتمال جذب سرمایه ، ما به بررسی دسته های USPTO می پردازیم جایی که آنها ثبت شده اند. دسته های USPTO یک نوع طبقه بندی هستند که برای دسته بندی اختراعات با توجه به ویژگی های اولیه و عملکرد شان به کار می روند و یک اجماع عمومی وجود دارد که آنها تفاوت های معنادار در میان مناطق توسعه فن آوری دارند. آنها با بازتاب این مساله، به طور گسترده ای برای تشخیص بین فن آوری های مرتبط و نامرتبط در مطالعات علمی به کار می روند و سرمایه گزاران از آنها برای کمک به ارزیابی تمرکز یک شرکت در زمانی استفاده می کنند که بازبینی های روشنفکرانه اموال قبل از سرمایه گزاری را هدایت می کنند. موضوع تحقیقات ما زمینه ای برای فن آوری نانوتیوب های کربنی (CNT) است؛ دامنه برجسته ای از فناوری نانو ایجاد شده از طریق کشف شکل جدیدی از کربن (C60) در سال 1985 (Meyyappan، 2005) . CNTها ساختارهایی در مقیاس نانو با اتم های کربن مرتب چیده شده به شکل شش گوشه و پیچیده شده به شکل استوانه هستند. آنها بسیار قوی و سبک هستند، و هادی های حرارتی و الکتریکی بسیار عالی هستند. تلاش های تجاری سازی تقریبا بلافاصله پس از کشف نانوتیوب آغاز شد و اولین ثبت اختراع ها مطالعه ما به ادبیات در دسته ها، ارتباط، و کارآفرینی کمک می کند: 1) ما نکات دقیق وظریف قابل توجهی را به برداشت های موجود در مورد رابطه بین فناوری و سرمایه گذاری سرمایه در شرکت های راه اندازی اضافه می کنیم. به طور خاص، ما نشان می دهیم که این رابطه به طور مهم بر ارزیابی از تمرکز فن آوری متکی است. 2) ما بین ادبیات هم ریشه در نظریه سازمانی و استراتژی که تا حد زیادی مستقل از یکدیگر، ادامه داشته اند پل می زنیم، با وجود یک علاقه مشترک به دسته ها و اثرات سازمانی آنها. به طور خاص، ما نشان می دهیم که بینش ها در مورد ارتباط می توانند دیدگاه های نظریه سازمانی را در اثرات رده، غنی سازی کنند در حالی که بینش ها در مورد برداشت های مخاطب، استدلال های تمرکز استراتژیک را قادر به گسترش به زمینه هایی می سازد که در آن ارزیابی نتایج بازده های داخلی دشوار است. 3) ما نشان می دهیم که اشکال چندگانه مرتبط بودن ممکن است به طور همزمان باچگونگی ارزیابی و این که چنین ارزیابی هایی می توانند در برابر یک عقب گرد پویا رخ دهند، مرتبط باشند. بنابراین، ما به ارائه بینشی نوین برای رابطه بین دسته ها، تمرکز شرکت، و ارزیابی های مخاطبان می پردازیم و نشان می دهیم که چگونه این فرآیندها در تغییر چارچوب های فرهنگی تعبیه شده اند. مطالعه ما به ادبیات در دسته ها، ارتباط، و کارآفرینی کمک می کند: 1) ما نکات دقیق وظریف قابل توجهی را به برداشت های موجود در مورد رابطه بین فناوری و سرمایه گذاری سرمایه در شرکت های راه اندازی اضافه می کنیم. به طور خاص، ما نشان می دهیم که این رابطه به طور مهم بر ارزیابی از تمرکز فن آوری متکی است. 2) ما بین ادبیات هم ریشه در نظریه سازمانی و استراتژی که تا حد زیادی مستقل از یکدیگر، ادامه داشته اند پل می زنیم، با وجود یک علاقه مشترک به دسته ها و اثرات سازمانی آنها. به طور خاص، ما نشان می دهیم که بینش ها در مورد ارتباط می توانند دیدگاه های نظریه سازمانی را در اثرات رده، غنی سازی کنند در حالی که بینش ها در مورد برداشت های مخاطب، استدلال های تمرکز استراتژیک را قادر به گسترش به زمینه هایی می سازد که در آن ارزیابی نتایج بازده های داخلی دشوار است. 3) ما نشان می دهیم که اشکال چندگانه مرتبط بودن ممکن است به طور همزمان باچگونگی ارزیابی و این که چنین ارزیابی هایی می توانند در برابر یک عقب گرد پویا رخ دهند، مرتبط باشند. بنابراین، ما به ارائه بینشی نوین برای رابطه بین دسته ها، تمرکز شرکت، و ارزیابی های مخاطبان می پردازیم و نشان می دهیم که چگونه این فرآیندها در تغییر چارچوب های فرهنگی تعبیه شده اند. اگر چه دسته های فن آوری - به طوری که در دسته های اداره ثبت اختراع و نشان تجاری ایالات متحده (USPTO) منعکس هستند - تا حدودی متفاوت از دسته های بازار و محصول برجسته در مطالعات گسترده هستند، ما فرض می کنیم که آنها به طور مشابه ارزیابی های خارجی یک شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند. با این حال، در ایجاد این گستره، نشان می دهیم که تمرکز یک شرکت ممکن است در برابر افت دسته های پایدار، گسسته، و هم فاصله، ارزیابی نشود. اگر چه این یک فرض رایج در ادبیات راجع به دسته ها و تمرکز استراتژیک است ، شواهد نشان می دهد که اشکال متنوع تر ارتباط ممکن است به این موضوع مربوط باشند. بر همین اساس، ما استدلال می کنیم که ساختار رابطه ای مقوله ها در سطح زمینه ممکن است بر نحوه ارزیابی شرکت های رده پوشا موثر باشد. به طور قابل ذکر ، ما شواهدی ارائه می دهیم که دسته ها ممکن است به شیوه های متعدد، مرتبط باشد و این که ممکن است این ها اثرات مستقل و مشترکی در مورد نحوه ارزیابی تمرکز داشته باشند. ما بیشتر نشان می دهیم که روابط رده ممکن است تغییر کند و چنین ارزیابی های موقتا مشروطی را ایجاد کند. مطالعه ما به ادبیات در دسته ها، ارتباط، و کارآفرینی کمک می کند: 1) ما نکات دقیق وظریف قابل توجهی را به برداشت های موجود در مورد رابطه بین فناوری و سرمایه گذاری سرمایه در شرکت های راه اندازی اضافه می کنیم. به طور خاص، ما نشان می دهیم که این رابطه به طور مهم بر ارزیابی از تمرکز فن آوری متکی است. 2) ما بین ادبیات هم ریشه در نظریه سازمانی و استراتژی که تا حد زیادی مستقل از یکدیگر، ادامه داشته اند پل می زنیم، با وجود یک علاقه مشترک به دسته ها و اثرات سازمانی آنها. به طور خاص، ما نشان می دهیم که بینش ها در مورد ارتباط می توانند دیدگاه های نظریه سازمانی را در اثرات رده، غنی سازی کنند در حالی که بینش ها در مورد برداشت های مخاطب، استدلال های تمرکز استراتژیک را قادر به گسترش به زمینه هایی می سازد که در آن ارزیابی نتایج بازده های داخلی دشوار است. 3) ما نشان می دهیم که اشکال چندگانه مرتبط بودن ممکن است به طور همزمان باچگونگی ارزیابی و این که چنین ارزیابی هایی می توانند در برابر یک عقب گرد پویا رخ دهند، مرتبط باشند. بنابراین، ما به ارائه بینشی نوین برای رابطه بین دسته ها، تمرکز شرکت، و ارزیابی های مخاطبان می پردازیم و نشان می دهیم که چگونه این فرآیندها در تغییر چارچوب های فرهنگی تعبیه شده اند. موضوع تحقیقات اگهی استخدام مهندس عمران در بندرعباس ما زمینه ای برای فن آوری نانوتیوب آگهی استخدام مهندس عمران در تبریز های کربنی (CNT) است؛ دامنه برجسته ای از آگهی استخدام مهندس عمران سرپرست کارگاه فناوری نانو ایجاد شده از طریق آگهی استخدام مهندس عمران تبریز کشف شکل جدیدی آگهی استخدام مهندس عمران در اراک از کربن آگهی استخدام مهندس عمران در استان البرز (C60) آگهی استخدام مهندس عمران روزنامه همشهری در سال 1985 (Meyyappan، 2005) . CNTها ساختارهایی در مقیاس نانو با اتم های کربن مرتب چیده شده به شکل شش گوشه و پیچیده شده به شکل استوانه هستند. آنها بسیار قوی و سبک هستند، و هادی های حرارتی اگهی استخدام مهندس عمران یزد و الکتریکی بسیار عالی هستند. تلاش های تجاری آگهی استخدام مهندس عمران نقشه برداری سازی تقریبا بلافاصله آگهی استخدام مهندس عمران در تهران پس از کشف نانوتیوب آغاز شد و اولین ثبت آگهی استخدام مهندس عمران راهسازی اختراع ها برای ارزیابی چگونگی تاثیر تمرکز تکنولوژی شرکت های کارآفرینی بر آگهی استخدام مهندس عمران در اهواز احتمال جذب سرمایه ، ما به بررسی آگهی استخدام مهندس عمران در خوزستان دسته های آگهی استخدام مهندس عمران در شهرداری تهران USPTO می آگهی استخدام مهندس عمران در خارج از کشور پردازیم جایی که آنها آگهی استخدام مهندس عمران اصفهان ثبت شده اگهی استخدام مهندس عمران در بندرعباس اند. دسته های USPTO یک آگهی استخدام مهندس عمران در مشهد نوع طبقه بندی هستند که برای دسته آگهی استخدام مهندس عمران در زنجان بندی اختراعات با توجه به ویژگی های آگهی استخدام مهندس عمران بدون سابقه کار اولیه آگهی استخدام مهندس عمران در کرمانشاه و عملکرد شان به کار می روند آگهی استخدام مهندس عمران جدید و یک اجماع عمومی وجود دارد که آنها تفاوت های معنادار در میان مناطق توسعه فن آوری دارند. آنها با بازتاب این مساله، به طور گسترده ای برای تشخیص بین فن آوری های مرتبط و نامرتبط در مطالعات علمی به کار می روند آگهی استخدام مهندس عمران در خوزستان و سرمایه گزاران از آنها برای کمک به ارزیابی تمرکز یک شرکت در آگهی استخدام مهندس عمران شیراز زمانی استفاده می کنند آگهی استخدام مهندس عمران قم که بازبینی آگهی استخدام مهندس عمران در عسلویه های روشنفکرانه اموال قبل از سرمایه گزاری را هدایت می کنند. در اوایل سال 1990 صادر شد. در حالی که این فعالیت ابتدا با ثبت اکتشافات دانشمندان و محصولات فعال CNT در حال توسعه شرکت ها، هدایت می شد، سرمایه گذاری های جدید شروع به پدیدار شدن در اواسط 90 کردند. تا سال 2005 بیش از 60 راه اندازی CNT وجود داشت. همانطور که در زمینه های هم ریشه مانند بیوتکنولوژی و نیمه هادی ها (آلدریچ، 1999؛. مارتنز و همکاران، 2007) سرمایه گذاری، منبع مهمی بود که به این شرکت ها در بردن برنامه های کاربردی از آزمایشگاه به بازار کمک کرد. در اوایل اگهی استخدام مهندس عمران در بندرعباس سال آگهی استخدام مهندس عمران در زاهدان 1990 صادر شد. در حالی که این فعالیت ابتدا با ثبت اکتشافات دانشمندان و محصولات فعال آگهی استخدام مهندس عمران جدید CNT در حال توسعه شرکت ها، آگهی استخدام مهندس عمران امروز تهران هدایت می شد، سرمایه آگهی استخدام مهندس عمران روزنامه همشهری گذاری های جدید شروع به پدیدار شدن در اواسط 90 کردند. تا سال 2005 آگهی استخدام مهندس عمران تهران بیش از 60 راه اندازی CNT وجود داشت. همانطور که در زمینه های هم ریشه مانند بیوتکنولوژی آگهی استخدام مهندس عمران شیراز و نیمه هادی ها (آلدریچ، 1999؛. مارتنز و همکاران، آگهی استخدام مهندس عمران در ارومیه 2007) سرمایه گذاری، منبع مهمی آگهی استخدام مهندس عمران در اهواز بود که به این شرکت آگهی استخدام مهندس عمران در تبریز ها در بردن برنامه های کاربردی از آگهی استخدام مهندس عمران امروز تهران آزمایشگاه به بازار کمک کرد. برای ارزیابی چگونگی تاثیر تمرکز تکنولوژی شرکت های کارآفرینی بر احتمال جذب سرمایه ، ما به بررسی دسته های USPTO می پردازیم جایی که آنها ثبت شده اند. دسته های USPTO یک نوع طبقه بندی هستند که برای دسته بندی اختراعات با توجه به ویژگی های اولیه و عملکرد شان به کار می روند و یک اجماع عمومی وجود دارد که آنها تفاوت های معنادار در میان مناطق توسعه فن آوری دارند. آنها با بازتاب این مساله، به طور گسترده ای برای تشخیص بین فن آوری های مرتبط و نامرتبط در مطالعات علمی به کار می روند و سرمایه گزاران از آنها برای کمک به ارزیابی تمرکز یک شرکت در زمانی استفاده می کنند که بازبینی های روشنفکرانه اموال قبل از سرمایه گزاری را هدایت می کنند. 3. دسته بندی ها، مخاطبان، و سرمایه گذاری ها استدلال ما به شرح زیر است. ما با بررسی ادبیات در دسته ها و برداشت های مخاطب آغاز خواهیم کرد، استدلال بر سر این که بینش ها در مورد محصول و دسته های بازار، خرید توضیحی برای درک تمرکز فن آوری نیز دارند. ما به توسعه فرضیه هایی می پردازیم که تمرکز رده را به کسب منابع، مرتبط می کنند و راه هایی پیشنهاد می دهند که این رابطه ممکن است توسط انواع مختلف ارتباط بین دسته ها، تعدیل شود. بعد، به ارائه جزئیات در مورد CNT و سرمایه گذاری های جدید که در آن ظهور یافتند، می پردازیم. ما سرمایه گذاری های سرمایه را در پایگاه داده باد صبا از سال 1994 تا 2005 با استفاده از احتمال خطر و مدل های برگشت tobit تجزیه و تحلیل می کنیم و با بحث در مورد مفاهیم یافته های مان برای ادبیات در زمینه کسب کارآفرینی منابع، دسته ها، و ارتباط، نتیجه گیری می کنیم. موضوع تحقیقات آگهی استخدام مهندس عمران قم ما زمینه ای برای فن آوری نانوتیوب های کربنی (CNT) است؛ دامنه برجسته ای اگهی استخدام مهندس عمران کرج از آگهی استخدام مهندس عمران روزنامه همشهری فناوری نانو ایجاد شده از طریق کشف شکل جدیدی از کربن (C60) در سال 1985 (Meyyappan، 2005) . CNTها ساختارهایی در مقیاس آگهی استخدام مهندس عمران خارج از کشور نانو با اتم های کربن مرتب چیده شده به شکل شش آگهی استخدام مهندس عمران در تهران گوشه و آگهی استخدام مهندس عمران جدید پیچیده شده به شکل استوانه هستند. آنها بسیار قوی و سبک هستند، و هادی های حرارتی و اگهی استخدام مهندس عمران در بندرعباس الکتریکی آگهی استخدام مهندس عمران در کیش بسیار عالی هستند. تلاش های تجاری سازی تقریبا بلافاصله پس از کشف نانوتیوب آغاز آگهی استخدام مهندس عمران در استان البرز شد آگهی استخدام مهندس عمران تهران و اولین آگهی استخدام مهندس عمران در اهواز ثبت اختراع ها مطالعه ما به آگهی استخدام مهندس عمران سازه های دریایی ادبیات آگهی استخدام مهندس عمران سرپرست کارگاه در دسته آگهی استخدام مهندس عمران در رشت ها، آگهی استخدام مهندس عمران در اصفهان ارتباط، و کارآفرینی کمک می کند: 1) ما نکات دقیق وظریف آگهی استخدام مهندس عمران در ارومیه قابل توجهی را به برداشت های آگهی استخدام مهندس عمران در استان البرز موجود در مورد رابطه بین فناوری و سرمایه گذاری سرمایه در آگهی استخدام مهندس عمران در زنجان شرکت های راه اندازی اضافه می کنیم. به طور آگهی استخدام مهندس عمران در گیلان خاص، ما نشان می دهیم که این رابطه آگهی استخدام مهندس عمران در عسلویه به طور مهم بر ارزیابی از اگهی استخدام مهندسی عمران تمرکز فن آوری متکی است. 2) ما بین آگهی استخدام مهندس عمران تبریز ادبیات هم آگهی استخدام مهندس عمران در کرمان ریشه در نظریه سازمانی و استراتژی که تا حد زیادی مستقل از یکدیگر، ادامه داشته اند پل می زنیم، با آگهی استخدام مهندس عمران در قم وجود یک علاقه آگهی استخدام مهندس عمران جدید مشترک به دسته ها و آگهی استخدام مهندس عمران در استان البرز اثرات سازمانی آنها. به طور خاص، ما نشان آگهی استخدام مهندس عمران خارج از کشور می دهیم که بینش ها در مورد ارتباط می آگهی استخدام مهندس عمران در خارج از کشور توانند دیدگاه های نظریه سازمانی را در اثرات رده، غنی سازی کنند در حالی که بینش ها در مورد برداشت های مخاطب، استدلال های تمرکز آگهی استخدام مهندس عمران در رشت استراتژیک آگهی استخدام مهندس عمران خانم را قادر به گسترش به زمینه هایی می سازد که آگهی استخدام مهندس عمران در آن ارزیابی آگهی استخدام مهندس عمران در کرمان نتایج بازده های داخلی دشوار است. 3) ما نشان می دهیم که اشکال چندگانه مرتبط بودن ممکن است به طور همزمان باچگونگی ارزیابی آگهی استخدام مهندس عمران و این که چنین ارزیابی هایی می توانند در برابر یک عقب گرد پویا رخ دهند، مرتبط باشند. بنابراین، ما به ارائه بینشی نوین برای آگهی استخدام مهندس عمران امروز رابطه بین دسته ها، آگهی استخدام مهندس عمران در عسلویه تمرکز شرکت، و آگهی استخدام مهندس عمران در تبریز ارزیابی های مخاطبان می پردازیم و نشان می دهیم که اگهی استخدام مهندس عمران یزد چگونه این فرآیندها در آگهی استخدام مهندس عمران اصفهان تغییر چارچوب های فرهنگی تعبیه آگهی استخدام مهندس عمران در اصفهان شده اند. اگر چه دسته های فن آوری - به طوری که در آگهی استخدام مهندس عمران در زاهدان دسته های اداره ثبت اختراع و نشان آگهی استخدام مهندس عمران تهران تجاری ایالات آگهی استخدام مهندس عمران در زاهدان متحده (USPTO) منعکس هستند - تا حدودی متفاوت از دسته های بازار و محصول برجسته در مطالعات گسترده هستند، ما فرض می کنیم که آنها به طور مشابه ارزیابی های خارجی یک اگهی استخدام مهندس عمران خوزستان شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند. با این آگهی استخدام مهندس عمران در زنجان حال، در ایجاد این گستره، نشان می دهیم اگهی استخدام مهندس عمران کرمان که تمرکز یک شرکت آگهی استخدام مهندس عمران در قزوین ممکن است در برابر افت دسته های پایدار، گسسته، و هم فاصله، آگهی استخدام مهندس عمران در شهرداری تهران ارزیابی نشود. آگهی استخدام مهندس عمران نقشه برداری اگر چه این یک فرض رایج آگهی استخدام مهندس عمران در رشت در ادبیات راجع به آگهی استخدام مهندس عمران در کرمانشاه دسته ها و آگهی استخدام مهندس عمران سرپرست کارگاه تمرکز استراتژیک است ، شواهد آگهی استخدام مهندس عمران در عسلویه نشان می دهد که اشکال متنوع تر ارتباط آگهی استخدام مهندس عمران در زنجان ممکن است به این موضوع اگهی استخدام مهندس عمران کرج مربوط باشند. بر همین اساس، ما استدلال می کنیم که اگهی استخدام مهندس عمران یزد ساختار رابطه ای مقوله آگهی استخدام مهندس عمران در تهران ها در سطح زمینه ممکن است آگهی استخدام مهندس عمران نقشه برداری بر نحوه ارزیابی شرکت های رده آگهی استخدام مهندس عمران در قزوین پوشا موثر باشد. به طور قابل ذکر ، ما شواهدی ارائه می آگهی استخدام مهندس عمران امروز تهران دهیم که دسته ها ممکن است به شیوه های متعدد، آگهی استخدام مهندس عمران در مشهد مرتبط باشد آگهی استخدام مهندس عمران در کرمان و این که ممکن است این ها اثرات مستقل و مشترکی در مورد نحوه ارزیابی تمرکز داشته باشند. ما بیشتر نشان آگهی استخدام مهندس عمران قم می دهیم که روابط رده ممکن است آگهی استخدام مهندس عمران در مشهد تغییر کند و آگهی استخدام مهندس عمران امروز چنین ارزیابی های موقتا آگهی استخدام مهندس عمران همشهری مشروطی را ایجاد کند. مطالعه ما به ادبیات در دسته ها، ارتباط، و کارآفرینی کمک می کند: 1) ما نکات دقیق وظریف قابل توجهی را به برداشت های موجود در مورد رابطه بین فناوری و سرمایه گذاری سرمایه در شرکت های راه اندازی اضافه می کنیم. به طور خاص، ما نشان می دهیم که این رابطه به طور مهم بر ارزیابی از تمرکز فن آوری متکی است. 2) ما بین ادبیات هم ریشه در نظریه سازمانی و استراتژی که تا حد زیادی مستقل از یکدیگر، ادامه داشته اند پل می زنیم، با وجود یک علاقه مشترک به دسته ها و اثرات سازمانی آنها. به طور خاص، ما نشان می دهیم که بینش ها در مورد ارتباط می توانند دیدگاه های نظریه سازمانی را در اثرات رده، غنی سازی کنند در حالی که بینش ها در مورد برداشت های مخاطب، استدلال های تمرکز استراتژیک را قادر به گسترش به زمینه هایی می سازد که در آن ارزیابی نتایج بازده های داخلی دشوار است. 3) ما نشان می دهیم که اشکال چندگانه مرتبط بودن ممکن است به طور همزمان باچگونگی ارزیابی و این که چنین ارزیابی هایی می توانند در برابر یک عقب گرد پویا رخ دهند، مرتبط باشند. بنابراین، ما به ارائه بینشی نوین برای رابطه بین دسته ها، تمرکز شرکت، و ارزیابی های مخاطبان می پردازیم و نشان می دهیم که چگونه این فرآیندها در تغییر چارچوب های فرهنگی تعبیه شده اند. در اوایل سال 1990 صادر شد. در حالی که این فعالیت ابتدا با ثبت اکتشافات دانشمندان و محصولات فعال CNT در حال توسعه شرکت ها، هدایت می شد، سرمایه گذاری های جدید شروع به پدیدار شدن در اواسط 90 کردند. تا سال 2005 بیش از 60 راه اندازی CNT وجود داشت. همانطور که در زمینه های هم ریشه مانند بیوتکنولوژی و نیمه هادی ها (آلدریچ، 1999؛. مارتنز و همکاران، 2007) سرمایه گذاری، منبع مهمی بود که به این شرکت ها در بردن برنامه های کاربردی از آزمایشگاه به بازار کمک کرد. اگر چه دسته های فن آوری - به طوری که در دسته های اداره ثبت اختراع و نشان تجاری ایالات متحده (USPTO) منعکس هستند - تا حدودی متفاوت از دسته های بازار و محصول برجسته در مطالعات گسترده هستند، ما فرض می کنیم که آنها به طور مشابه ارزیابی های خارجی یک شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند. با این حال، در ایجاد این گستره، نشان می دهیم که تمرکز یک شرکت ممکن است در برابر افت دسته های پایدار، گسسته، و هم فاصله، ارزیابی نشود. اگر چه این یک فرض رایج در ادبیات راجع به دسته ها و تمرکز استراتژیک است ، شواهد نشان می دهد که اشکال متنوع تر ارتباط ممکن است به این موضوع مربوط باشند. بر همین اساس، ما استدلال می کنیم که ساختار رابطه ای مقوله ها در سطح زمینه ممکن است بر نحوه ارزیابی شرکت های رده پوشا موثر باشد. به طور قابل ذکر ، ما شواهدی ارائه می دهیم که دسته ها ممکن است به شیوه های متعدد، مرتبط باشد و این که ممکن است این ها اثرات مستقل و مشترکی در مورد نحوه ارزیابی تمرکز داشته باشند. ما بیشتر نشان می دهیم که روابط رده ممکن است تغییر کند و چنین ارزیابی های موقتا مشروطی را ایجاد کند. 3. دسته بندی ها، مخاطبان، و سرمایه گذاری ها هر شرکت باید در مورد وسعت محصول، بازار، و نمونه کارهای فن آوریش تصمیم گیری کند. این تصمیمات به دور از ابتذال هستند و ممکن است پیامدهای عملکردی مهم داشته باشند. با بازتاب این، خط برجسته ای از پژوهش استراتژی به بررسی رابطه بین تمرکز و نتایج سازمانی می پردازد. مطالعات نمونه ای در این محیط به بررسی پراکندگی واحدهای کسب و کار یک شرکت در سراسر دسته های بازار می پردازند و استدلال می کنند که آن تمرکز منجر به بازده های داخلی و عملکردهای بالاتر می شود. با این حال ، این کار هنوز باید با ادبیات کارآفرینی تصادم داشته باشد. این قابل درک است، زیرا شرکت های راه اندازی به ندرت واحدهای کسب و کار چندگانه و معیارهای عملکرد ایجاد می کنند که به آسانی در دسترس نیستند (آلدریچ، 1999؛ شین، 2003). علاوه بر این، بسیاری از شرکت های نوپا محصولات یا پایگاه های مشتری تاسیس نکرده اند - به خصوص در صنایعی با تکنولوژی بالا (بنر و Tripsas، 2012) - با ایجاد بحث های بازده های داخلی ثانویه برای ارزیابی های ارزیابان خارجی که منابع لازم برای آوردن محصولات به بازار را ارائه می کنند. به این ترتیب، ادبیات دسته ها- با تمرکز آن بر ارزیابی های مخاطبان برای مطالعه رابطه بین تمرکز یک شرکت نوپا و توانایی اش برای تأمین منابع خارجی، مفید است. هر اگهی استخدام مهندس عمران خوزستان شرکت اگهی استخدام مهندس عمران در تهران به صورت لیست باید در مورد وسعت محصول، بازار، و نمونه آگهی استخدام مهندس عمران در رشت کارهای فن آوریش آگهی استخدام مهندس عمران در مشهد تصمیم گیری کند. این تصمیمات به دور از ابتذال هستند آگهی استخدام مهندس عمران نقشه برداری و ممکن است پیامدهای عملکردی مهم داشته آگهی استخدام مهندس عمران همشهری باشند. با بازتاب آگهی استخدام مهندس عمران خارج از کشور این، خط برجسته ای از پژوهش استراتژی به بررسی رابطه بین تمرکز و آگهی استخدام مهندس عمران روزنامه همشهری نتایج سازمانی می پردازد. مطالعات آگهی استخدام مهندس عمران در گیلان نمونه ای در این محیط به بررسی پراکندگی واحدهای کسب و کار یک شرکت در سراسر دسته های بازار می پردازند و استدلال می اگهی استخدام مهندس عمران کرمان کنند که آن تمرکز منجر به آگهی استخدام مهندس عمران در خارج از کشور بازده های داخلی و عملکردهای بالاتر می شود. آگهی استخدام مهندس عمران در اراک با این حال ، این کار هنوز باید با ادبیات کارآفرینی تصادم داشته باشد. این قابل درک است، زیرا شرکت های راه اندازی به ندرت واحدهای کسب و کار چندگانه و آگهی استخدام مهندس عمران همشهری معیارهای عملکرد ایجاد آگهی استخدام مهندس عمران در قزوین می کنند که به آسانی در دسترس نیستند (آلدریچ، 1999؛ شین، 2003). آگهی استخدام مهندس عمران در شیراز علاوه بر این، بسیاری از شرکت های نوپا محصولات یا پایگاه های مشتری تاسیس نکرده اند - به خصوص در صنایعی با اگهی استخدام مهندس عمران در تهران به صورت لیست تکنولوژی بالا آگهی استخدام مهندس عمران در اصفهان (بنر و Tripsas، 2012) آگهی استخدام مهندس عمران در بندرعباس - با ایجاد بحث اگهی استخدام مهندس عمران در تهران به صورت لیست های بازده اگهی استخدام مهندس عمران یزد های داخلی ثانویه برای ارزیابی های ارزیابان خارجی که آگهی استخدام مهندس عمران تهران منابع لازم برای آوردن محصولات به بازار را ارائه می آگهی استخدام مهندس عمران در مشهد کنند. به این ترتیب، ادبیات آگهی استخدام مهندس عمران راهسازی دسته آگهی استخدام مهندس عمران در گیلان ها- با تمرکز آگهی استخدام مهندس عمران در رشت آن بر ارزیابی های مخاطبان برای مطالعه آگهی استخدام مهندس عمران خارج از کشور رابطه بین تمرکز یک شرکت نوپا و توانایی اش برای اگهی استخدام مهندس عمران در بندرعباس تأمین منابع خارجی، مفید است. مطالعه ما به ادبیات در دسته ها، ارتباط، و کارآفرینی کمک می کند: 1) ما نکات دقیق وظریف قابل توجهی را به برداشت های موجود در مورد رابطه بین فناوری و سرمایه گذاری سرمایه در شرکت های راه اندازی اضافه می کنیم. به طور خاص، ما نشان می دهیم که این رابطه به طور مهم بر ارزیابی از تمرکز فن آوری متکی است. 2) ما بین ادبیات هم ریشه در نظریه سازمانی و استراتژی که تا حد زیادی مستقل از یکدیگر، ادامه داشته اند پل می زنیم، با وجود یک علاقه مشترک به دسته ها و اثرات سازمانی آنها. به طور خاص، ما نشان می دهیم که بینش ها در مورد ارتباط می توانند دیدگاه های نظریه سازمانی را در اثرات رده، غنی سازی کنند در حالی که بینش ها در مورد برداشت های مخاطب، استدلال های تمرکز استراتژیک را قادر به گسترش به زمینه هایی می سازد که در آن ارزیابی نتایج بازده های داخلی دشوار است. 3) ما نشان می دهیم که اشکال چندگانه مرتبط بودن ممکن است به طور همزمان باچگونگی ارزیابی و این که چنین ارزیابی هایی می توانند در برابر یک عقب گرد پویا رخ دهند، مرتبط باشند. بنابراین، ما به ارائه بینشی نوین برای رابطه بین دسته ها، تمرکز شرکت، و ارزیابی های مخاطبان می پردازیم و نشان می دهیم که چگونه این فرآیندها در تغییر چارچوب های فرهنگی تعبیه شده اند. استدلال ما به شرح زیر است. ما با بررسی ادبیات در دسته ها و برداشت های مخاطب آغاز خواهیم کرد، استدلال بر سر این که بینش ها در مورد محصول و دسته های بازار، خرید توضیحی برای درک تمرکز فن آوری نیز دارند. ما به توسعه فرضیه هایی می پردازیم که تمرکز رده را به کسب منابع، مرتبط می کنند و راه هایی پیشنهاد می دهند که این رابطه ممکن است توسط انواع مختلف ارتباط بین دسته ها، تعدیل شود. بعد، به ارائه جزئیات در مورد CNT و سرمایه گذاری های جدید که در آن ظهور یافتند، می پردازیم. ما سرمایه گذاری های سرمایه را در پایگاه داده باد صبا از سال 1994 تا 2005 با استفاده از احتمال خطر و مدل های برگشت tobit تجزیه و تحلیل می کنیم و با بحث در مورد مفاهیم یافته های مان برای ادبیات در زمینه کسب کارآفرینی منابع، دسته ها، و ارتباط، نتیجه گیری می کنیم. استدلال ما به شرح زیر است. ما با بررسی ادبیات در دسته ها و برداشت های مخاطب آغاز خواهیم کرد، استدلال بر سر این که بینش ها در مورد محصول و دسته های بازار، خرید توضیحی برای درک تمرکز فن آوری نیز دارند. ما به توسعه فرضیه هایی می پردازیم که تمرکز رده را به کسب منابع، مرتبط می کنند و راه هایی پیشنهاد می دهند که این رابطه ممکن است توسط انواع مختلف ارتباط بین دسته ها، تعدیل شود. بعد، به ارائه جزئیات در مورد CNT و سرمایه گذاری های جدید که در آن ظهور یافتند، می پردازیم. ما سرمایه گذاری های سرمایه را در پایگاه داده باد صبا از سال 1994 تا 2005 با استفاده از احتمال خطر و مدل های برگشت tobit تجزیه و تحلیل می کنیم و با بحث در مورد مفاهیم یافته های مان برای ادبیات در زمینه کسب کارآفرینی منابع، دسته ها، و ارتباط، نتیجه گیری می کنیم. اگر چه دسته های فن آوری - به آگهی استخدام مهندس عمران در همدان طوری که در دسته آگهی استخدام مهندس عمران در همدان های اداره ثبت اختراع آگهی استخدام مهندس عمران راهسازی و نشان تجاری ایالات متحده (USPTO) منعکس هستند - تا حدودی متفاوت از آگهی استخدام مهندس عمران بدون سابقه کار دسته های بازار و محصول برجسته اگهی استخدام مهندس عمران در بندرعباس در مطالعات گسترده هستند، آگهی استخدام مهندس عمران در استان البرز ما فرض آگهی استخدام مهندس عمران قم می کنیم که آنها به طور مشابه ارزیابی های خارجی یک شرکت را تحت تاثیر قرار آگهی استخدام مهندس عمران در تبریز می دهند. آگهی استخدام مهندس عمران در اراک با این آگهی استخدام مهندس عمران در همدان حال، در ایجاد این گستره، نشان می دهیم که تمرکز یک شرکت ممکن است در برابر افت دسته های آگهی استخدام مهندس عمران امروز تهران پایدار، گسسته، آگهی استخدام مهندس عمران در گیلان و هم آگهی استخدام مهندس عمران نقشه برداری فاصله، ارزیابی نشود. اگر چه این یک آگهی استخدام مهندس عمران در قزوین فرض آگهی استخدام مهندس عمران تبریز رایج آگهی استخدام مهندس عمران روزنامه همشهری در ادبیات راجع به دسته آگهی استخدام مهندس عمران اصفهان ها و تمرکز آگهی استخدام مهندس عمران در مشهد استراتژیک است ، شواهد نشان می دهد که اشکال متنوع تر ارتباط ممکن است به این موضوع مربوط باشند. بر همین اگهی استخدام مهندس عمران در روزنامه همشهری اساس، ما استدلال می کنیم که ساختار رابطه ای مقوله ها در سطح زمینه ممکن است بر نحوه ارزیابی اگهی استخدام مهندس عمران خوزستان شرکت آگهی استخدام مهندس عمران در همدان های رده پوشا موثر باشد. به طور قابل آگهی استخدام مهندس عمران امروز ذکر ، ما آگهی استخدام مهندس عمران همشهری شواهدی ارائه می دهیم که دسته ها ممکن است به شیوه های متعدد، مرتبط باشد و این که ممکن است این ها اثرات مستقل آگهی استخدام مهندس عمران قم و مشترکی در مورد نحوه ارزیابی تمرکز داشته باشند. ما بیشتر نشان می دهیم که روابط رده ممکن آگهی استخدام مهندس عمران تهران است تغییر کند و چنین ارزیابی های موقتا مشروطی آگهی استخدام مهندس عمران در بندرعباس را ایجاد کند. 3. دسته بندی ها، آگهی استخدام مهندس عمران در کرج مخاطبان، و سرمایه گذاری ها استدلال ما به شرح زیر است. ما با بررسی ادبیات در دسته ها و برداشت های مخاطب آغاز خواهیم کرد، استدلال بر سر این که بینش ها در مورد محصول و دسته های بازار، خرید توضیحی برای درک تمرکز فن آوری نیز دارند. ما به توسعه فرضیه هایی می پردازیم که تمرکز رده را به کسب منابع، مرتبط می کنند و راه هایی پیشنهاد می دهند که این رابطه ممکن است توسط انواع مختلف ارتباط بین دسته ها، تعدیل شود. بعد، به ارائه جزئیات در مورد CNT و سرمایه گذاری های جدید که در آن ظهور یافتند، می پردازیم. ما سرمایه گذاری های سرمایه را در پایگاه داده باد صبا از سال 1994 تا 2005 با استفاده از احتمال خطر و مدل های برگشت tobit تجزیه و تحلیل می کنیم و با بحث در مورد مفاهیم یافته های مان برای ادبیات در زمینه کسب کارآفرینی منابع، دسته ها، و ارتباط، نتیجه گیری می کنیم. موضوع تحقیقات ما زمینه ای برای فن آوری نانوتیوب های کربنی (CNT) است؛ دامنه برجسته ای از فناوری نانو ایجاد شده از طریق کشف شکل جدیدی از کربن (C60) در سال 1985 (Meyyappan، 2005) . CNTها ساختارهایی در مقیاس نانو با اتم های کربن مرتب چیده شده به شکل شش گوشه و پیچیده شده به شکل استوانه هستند. آنها بسیار قوی و سبک هستند، و هادی های حرارتی و الکتریکی بسیار عالی هستند. تلاش های تجاری سازی تقریبا بلافاصله پس از کشف نانوتیوب آغاز شد و اولین ثبت اختراع ها هر شرکت باید در مورد وسعت محصول، بازار، و نمونه کارهای فن آوریش تصمیم گیری کند. این تصمیمات به دور از ابتذال هستند و ممکن است پیامدهای عملکردی مهم داشته باشند. با بازتاب این، خط برجسته ای از پژوهش استراتژی به بررسی رابطه بین تمرکز و نتایج سازمانی می پردازد. مطالعات نمونه ای در این محیط به بررسی پراکندگی واحدهای کسب و کار یک شرکت در سراسر دسته های بازار می پردازند و استدلال می کنند که آن تمرکز منجر به بازده های داخلی و عملکردهای بالاتر می شود. با این حال ، این کار هنوز باید با ادبیات کارآفرینی تصادم داشته باشد. این قابل درک است، زیرا شرکت های راه اندازی به ندرت واحدهای کسب و کار چندگانه و معیارهای عملکرد ایجاد می کنند که به آسانی در دسترس نیستند (آلدریچ، 1999؛ شین، 2003). علاوه بر این، بسیاری از شرکت های نوپا محصولات یا پایگاه های مشتری تاسیس نکرده اند - به خصوص در صنایعی با تکنولوژی بالا (بنر و Tripsas، 2012) - با ایجاد بحث های بازده های داخلی ثانویه برای ارزیابی های ارزیابان خارجی که منابع لازم برای آوردن محصولات به بازار را ارائه می کنند. به این ترتیب، ادبیات دسته ها- با تمرکز آن بر ارزیابی های مخاطبان برای مطالعه رابطه بین تمرکز یک شرکت نوپا و توانایی اش برای تأمین منابع خارجی، مفید است. برای ارزیابی چگونگی تاثیر تمرکز تکنولوژی شرکت های کارآفرینی بر احتمال جذب سرمایه ، ما اگهی استخدام مهندسی عمران به بررسی دسته های USPTO می پردازیم جایی آگهی استخدام مهندس عمران در اصفهان که آنها ثبت شده اند. دسته های USPTO یک نوع طبقه بندی هستند که برای دسته آگهی استخدام مهندس عمران محیط زیست بندی اختراعات با توجه به ویژگی های اولیه و عملکرد شان به کار می روند و یک اجماع عمومی وجود دارد که آگهی استخدام مهندس عمران در کرمانشاه آنها آگهی استخدام مهندس عمران راهسازی تفاوت های معنادار در میان آگهی استخدام مهندس عمران در کیش مناطق توسعه فن آوری دارند. آنها با بازتاب این مساله، به طور گسترده ای برای آگهی استخدام مهندس عمران در شیراز تشخیص بین فن آوری های مرتبط و نامرتبط در مطالعات علمی به کار می روند و سرمایه گزاران اگهی استخدام مهندس عمران در تهران به صورت لیست از آنها آگهی استخدام مهندس عمران در قزوین برای کمک به ارزیابی تمرکز آگهی استخدام مهندس عمران در تهران یک شرکت در زمانی استفاده آگهی استخدام مهندس عمران در خوزستان می کنند که بازبینی آگهی استخدام مهندس عمران تبریز های روشنفکرانه آگهی استخدام مهندس عمران اموال قبل از سرمایه گزاری را آگهی استخدام مهندس عمران در خوزستان هدایت می آگهی استخدام مهندس عمران در شیراز کنند. 3. دسته بندی ها، مخاطبان، و سرمایه گذاری ها مطالعه ما به ادبیات در دسته ها، ارتباط، و کارآفرینی کمک می کند: 1) ما نکات دقیق وظریف قابل توجهی را به برداشت های موجود در مورد رابطه بین فناوری و سرمایه گذاری سرمایه در شرکت های راه اندازی اضافه می کنیم. به طور خاص، ما نشان می دهیم که این رابطه به طور مهم بر ارزیابی از تمرکز فن آوری متکی است. 2) ما بین ادبیات هم ریشه در نظریه سازمانی و استراتژی که تا حد زیادی مستقل از یکدیگر، ادامه داشته اند پل می زنیم، با وجود یک علاقه مشترک به دسته ها و اثرات سازمانی آنها. به طور خاص، ما نشان می دهیم که بینش ها در مورد ارتباط می توانند دیدگاه های نظریه سازمانی را در اثرات رده، غنی سازی کنند در حالی که بینش ها در مورد برداشت های مخاطب، استدلال های تمرکز استراتژیک را قادر به گسترش به زمینه هایی می سازد که در آن ارزیابی نتایج بازده های داخلی دشوار است. 3) ما نشان می دهیم که اشکال چندگانه مرتبط بودن ممکن است به طور همزمان باچگونگی ارزیابی و این که چنین ارزیابی هایی می توانند در برابر یک عقب گرد پویا رخ دهند، مرتبط باشند. بنابراین، ما به ارائه بینشی نوین برای رابطه بین دسته ها، تمرکز شرکت، و ارزیابی های مخاطبان می پردازیم و نشان می دهیم که چگونه این فرآیندها در تغییر چارچوب های فرهنگی تعبیه شده اند. اگر چه دسته های فن آوری - به طوری که در دسته های اداره ثبت اختراع و نشان تجاری ایالات متحده (USPTO) منعکس هستند - تا حدودی متفاوت از دسته های بازار و محصول برجسته در مطالعات گسترده هستند، ما فرض می کنیم که آنها به طور مشابه ارزیابی های خارجی یک شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند. با این حال، در ایجاد این گستره، نشان می دهیم که تمرکز یک شرکت ممکن است در برابر افت دسته های پایدار، گسسته، و هم فاصله، ارزیابی نشود. اگر چه این یک فرض رایج در ادبیات راجع به دسته ها و تمرکز استراتژیک است ، شواهد نشان می دهد که اشکال متنوع تر ارتباط ممکن است به این موضوع مربوط باشند. بر همین اساس، ما استدلال می کنیم که ساختار رابطه ای مقوله ها در سطح زمینه ممکن است بر نحوه ارزیابی شرکت های رده پوشا موثر باشد. به طور قابل ذکر ، ما شواهدی ارائه می دهیم که دسته ها ممکن است به شیوه های متعدد، مرتبط باشد و این که ممکن است این ها اثرات مستقل و مشترکی در مورد نحوه ارزیابی تمرکز داشته باشند. ما بیشتر نشان می دهیم که روابط رده ممکن است تغییر کند و چنین ارزیابی های موقتا مشروطی را ایجاد کند. اگر چه دسته های فن آوری - به طوری که در دسته های اداره ثبت اختراع و نشان تجاری ایالات متحده (USPTO) منعکس هستند - تا حدودی متفاوت از دسته های بازار و محصول برجسته در مطالعات گسترده هستند، ما فرض می کنیم که آنها به طور مشابه ارزیابی های خارجی یک شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند. با این حال، در ایجاد این گستره، نشان می دهیم که تمرکز یک شرکت ممکن است در برابر افت دسته های پایدار، گسسته، و هم فاصله، ارزیابی نشود. اگر چه این یک فرض رایج در ادبیات راجع به دسته ها و تمرکز استراتژیک است ، شواهد نشان می دهد که اشکال متنوع تر ارتباط ممکن است به این موضوع مربوط باشند. بر همین اساس، ما استدلال می کنیم که ساختار رابطه ای مقوله ها در سطح زمینه ممکن است بر نحوه ارزیابی شرکت های رده پوشا موثر باشد. به طور قابل ذکر ، ما شواهدی ارائه می دهیم که دسته ها ممکن است به شیوه های متعدد، مرتبط باشد و این که ممکن است این ها اثرات مستقل و مشترکی در مورد نحوه ارزیابی تمرکز داشته باشند. ما بیشتر نشان می دهیم که روابط رده ممکن است تغییر کند و چنین ارزیابی های موقتا مشروطی را ایجاد کند. اگر چه دسته های فن آوری - به طوری که در دسته های اداره ثبت اختراع و نشان تجاری ایالات متحده (USPTO) منعکس هستند - تا حدودی متفاوت از دسته های بازار و محصول برجسته در مطالعات گسترده هستند، ما فرض می کنیم که آنها به طور مشابه ارزیابی های خارجی یک شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند. با این حال، در ایجاد این گستره، نشان می دهیم که تمرکز یک شرکت ممکن است در برابر افت دسته های پایدار، گسسته، و هم فاصله، ارزیابی نشود. اگر چه این یک فرض رایج در ادبیات راجع به دسته ها و تمرکز استراتژیک است ، شواهد نشان می دهد که اشکال متنوع تر ارتباط ممکن است به این موضوع مربوط باشند. بر همین اساس، ما استدلال می کنیم که ساختار رابطه ای مقوله ها در سطح زمینه ممکن است بر نحوه ارزیابی شرکت های رده پوشا موثر باشد. به طور قابل ذکر ، ما شواهدی ارائه می دهیم که دسته ها ممکن است به شیوه های متعدد، مرتبط باشد و این که ممکن است این ها اثرات مستقل و مشترکی در مورد نحوه ارزیابی تمرکز داشته باشند. ما بیشتر نشان می دهیم که روابط رده ممکن است تغییر کند و چنین ارزیابی های موقتا مشروطی را ایجاد کند. هر شرکت باید در مورد وسعت محصول، بازار، و نمونه کارهای فن آوریش تصمیم گیری کند. این تصمیمات به دور از ابتذال هستند و ممکن است پیامدهای عملکردی مهم داشته باشند. با بازتاب این، خط برجسته ای از پژوهش استراتژی به بررسی رابطه بین تمرکز و نتایج سازمانی می پردازد. مطالعات نمونه ای در این محیط به بررسی پراکندگی واحدهای کسب و کار یک شرکت در سراسر دسته های بازار می پردازند و استدلال می کنند که آن تمرکز منجر به بازده های داخلی و عملکردهای بالاتر می شود. با این حال ، این کار هنوز باید با ادبیات کارآفرینی تصادم داشته باشد. این قابل درک است، زیرا شرکت های راه اندازی به ندرت واحدهای کسب و کار چندگانه و معیارهای عملکرد ایجاد می کنند که به آسانی در دسترس نیستند (آلدریچ، 1999؛ شین، 2003). علاوه بر این، بسیاری از شرکت های نوپا محصولات یا پایگاه های مشتری تاسیس نکرده اند - به خصوص در صنایعی با تکنولوژی بالا (بنر و Tripsas، 2012) - با ایجاد بحث های بازده های داخلی ثانویه برای ارزیابی های ارزیابان خارجی که منابع لازم برای آوردن محصولات به بازار را ارائه می کنند. به این ترتیب، ادبیات دسته ها- با تمرکز آن بر ارزیابی های مخاطبان برای مطالعه رابطه بین تمرکز یک شرکت نوپا و توانایی اش برای تأمین منابع خارجی، مفید است. در اوایل سال 1990 صادر شد. در حالی که این فعالیت ابتدا با ثبت اکتشافات دانشمندان و محصولات فعال CNT در حال توسعه شرکت ها، هدایت می شد، سرمایه گذاری های جدید شروع به پدیدار شدن در اواسط 90 کردند. تا سال 2005 بیش از 60 راه اندازی CNT وجود داشت. همانطور که در زمینه های هم ریشه مانند بیوتکنولوژی و نیمه هادی ها (آلدریچ، 1999؛. مارتنز و همکاران، 2007) سرمایه گذاری، منبع مهمی بود که به این شرکت ها در بردن برنامه های کاربردی از آزمایشگاه به بازار کمک کرد. هر شرکت باید در مورد وسعت محصول، بازار، و نمونه کارهای فن آوریش تصمیم گیری کند. این تصمیمات به دور از ابتذال هستند و ممکن است پیامدهای عملکردی مهم داشته باشند. با بازتاب این، خط برجسته ای از پژوهش استراتژی به بررسی رابطه بین تمرکز و نتایج سازمانی می پردازد. مطالعات نمونه ای در این محیط به بررسی پراکندگی واحدهای کسب و کار یک شرکت در سراسر دسته های بازار می پردازند و استدلال می کنند که آن تمرکز منجر به بازده های داخلی و عملکردهای بالاتر می شود. با این حال ، این کار هنوز باید با ادبیات کارآفرینی تصادم داشته باشد. این قابل درک است، زیرا شرکت های راه اندازی به ندرت واحدهای کسب و کار چندگانه و معیارهای عملکرد ایجاد می کنند که به آسانی در دسترس نیستند (آلدریچ، 1999؛ شین، 2003). علاوه بر این، بسیاری از شرکت های نوپا محصولات یا پایگاه های مشتری تاسیس نکرده اند - به خصوص در صنایعی با تکنولوژی بالا (بنر و Tripsas، 2012) - با ایجاد بحث های بازده های داخلی ثانویه برای ارزیابی های ارزیابان خارجی که منابع لازم برای آوردن محصولات به بازار را ارائه می کنند. به این ترتیب، ادبیات دسته ها- با تمرکز آن بر ارزیابی های مخاطبان برای مطالعه رابطه بین تمرکز یک شرکت نوپا و توانایی اش برای تأمین منابع خارجی، مفید است. 3. دسته بندی ها، مخاطبان، و سرمایه گذاری ها هر شرکت باید در مورد وسعت محصول، بازار، و نمونه کارهای فن آوریش تصمیم گیری کند. این تصمیمات به دور از ابتذال هستند و ممکن است پیامدهای عملکردی مهم داشته باشند. با بازتاب این، خط برجسته ای از پژوهش استراتژی به بررسی رابطه بین تمرکز و نتایج سازمانی می پردازد. مطالعات نمونه ای در این محیط به بررسی پراکندگی واحدهای کسب و کار یک شرکت در سراسر دسته های بازار می پردازند و استدلال می کنند که آن تمرکز منجر به بازده های داخلی و عملکردهای بالاتر می شود. با این حال ، این کار هنوز باید با ادبیات کارآفرینی تصادم داشته باشد. این قابل درک است، زیرا شرکت های راه اندازی به ندرت واحدهای کسب و کار چندگانه و معیارهای عملکرد ایجاد می کنند که به آسانی در دسترس نیستند (آلدریچ، 1999؛ شین، 2003). علاوه بر این، بسیاری از شرکت های نوپا محصولات یا پایگاه های مشتری تاسیس نکرده اند - به خصوص در صنایعی با تکنولوژی بالا (بنر و Tripsas، 2012) - با ایجاد بحث های بازده های داخلی ثانویه برای ارزیابی های ارزیابان خارجی که منابع لازم برای آوردن محصولات به بازار را ارائه می کنند. به این ترتیب، ادبیات دسته ها- با تمرکز آن بر ارزیابی های مخاطبان برای مطالعه رابطه بین تمرکز یک شرکت نوپا و توانایی اش برای تأمین منابع خارجی، مفید است. مطالعه ما به ادبیات در دسته ها، ارتباط، و کارآفرینی کمک می کند: 1) ما نکات دقیق وظریف قابل توجهی را به برداشت های موجود در مورد رابطه بین فناوری و سرمایه گذاری سرمایه در شرکت های راه اندازی اضافه می کنیم. به طور خاص، ما نشان می دهیم که این رابطه به طور مهم بر ارزیابی از تمرکز فن آوری متکی است. 2) ما بین ادبیات هم ریشه در نظریه سازمانی و استراتژی که تا حد زیادی مستقل از یکدیگر، ادامه داشته اند پل می زنیم، با وجود یک علاقه مشترک به دسته ها و اثرات سازمانی آنها. به طور خاص، ما نشان می دهیم که بینش ها در مورد ارتباط می توانند دیدگاه های نظریه سازمانی را در اثرات رده، غنی سازی کنند در حالی که بینش ها در مورد برداشت های مخاطب، استدلال های تمرکز استراتژیک را قادر به گسترش به زمینه هایی می سازد که در آن ارزیابی نتایج بازده های داخلی دشوار است. 3) ما نشان می دهیم که اشکال چندگانه مرتبط بودن ممکن است به طور همزمان باچگونگی ارزیابی و این که چنین ارزیابی هایی می توانند در برابر یک عقب گرد پویا رخ دهند، مرتبط باشند. بنابراین، ما به ارائه بینشی نوین برای رابطه بین دسته ها، تمرکز شرکت، و ارزیابی های مخاطبان می پردازیم و نشان می دهیم که چگونه این فرآیندها در تغییر چارچوب های فرهنگی تعبیه شده اند. مطالعه ما به ادبیات در دسته ها، ارتباط، و کارآفرینی کمک آگهی استخدام مهندس عمران سرپرست کارگاه می کند: 1) ما نکات دقیق وظریف آگهی استخدام مهندس عمران در قم قابل آگهی استخدام مهندس عمران سازه های دریایی توجهی آگهی استخدام مهندس عمران در شهرداری تهران را به برداشت های موجود در مورد رابطه بین آگهی استخدام مهندس عمران در قم فناوری و سرمایه گذاری سرمایه در آگهی استخدام مهندس عمران در اصفهان شرکت های راه اندازی اضافه می کنیم. به طور خاص، ما نشان می دهیم که این رابطه آگهی استخدام مهندس عمران در کرمان به طور مهم بر ارزیابی از تمرکز فن آوری متکی است. 2) ما بین آگهی استخدام مهندس عمران در بندرعباس ادبیات آگهی استخدام مهندس عمران در گیلان هم آگهی استخدام مهندس عمران تبریز ریشه در نظریه آگهی استخدام مهندس عمران تهران سازمانی آگهی استخدام مهندس عمران در کرج و استراتژی که آگهی استخدام مهندس عمران در خارج از کشور تا حد زیادی مستقل از یکدیگر، آگهی استخدام مهندس عمران اصفهان ادامه داشته اند پل آگهی استخدام مهندس عمران در اراک می زنیم، با وجود یک علاقه مشترک اگهی استخدام مهندس عمران کرج به دسته ها و اثرات سازمانی آنها. به طور خاص، ما نشان می دهیم اگهی استخدام مهندسی عمران که آگهی استخدام مهندس عمران بینش ها در مورد ارتباط می توانند دیدگاه های نظریه سازمانی را در اثرات رده، غنی سازی کنند در حالی که بینش ها در مورد برداشت های مخاطب، استدلال آگهی استخدام مهندس عمران بدون سابقه کار های تمرکز استراتژیک را قادر به گسترش به زمینه اگهی استخدام مهندس عمران در تهران به صورت لیست هایی می سازد که در آن ارزیابی نتایج بازده های آگهی استخدام مهندس عمران سرپرست کارگاه داخلی دشوار است. 3) ما نشان می دهیم که اشکال چندگانه مرتبط بودن ممکن است به طور همزمان باچگونگی ارزیابی و اگهی استخدام مهندسی عمران این که چنین ارزیابی آگهی استخدام مهندس عمران در ارومیه هایی می توانند آگهی استخدام مهندس عمران محیط زیست در برابر یک آگهی استخدام مهندس عمران در قم عقب گرد پویا رخ دهند، مرتبط باشند. بنابراین، ما به ارائه بینشی نوین برای رابطه بین دسته ها، تمرکز شرکت، و ارزیابی اگهی استخدام مهندس عمران در روزنامه همشهری های مخاطبان می آگهی استخدام مهندس عمران در اراک پردازیم و نشان می دهیم که چگونه این فرآیندها آگهی استخدام مهندس عمران در گیلان در تغییر چارچوب های فرهنگی تعبیه شده اند. 3. دسته بندی ها، مخاطبان، و سرمایه گذاری ها در اوایل سال 1990 صادر شد. در حالی که این فعالیت ابتدا با ثبت اکتشافات دانشمندان و محصولات فعال CNT در حال توسعه شرکت ها، هدایت می شد، سرمایه گذاری های جدید شروع به پدیدار شدن در اواسط 90 کردند. تا سال 2005 بیش از 60 راه اندازی CNT وجود داشت. همانطور که در زمینه های هم ریشه مانند بیوتکنولوژی و نیمه هادی ها (آلدریچ، 1999؛. مارتنز و همکاران، 2007) سرمایه گذاری، منبع مهمی بود که به این شرکت ها در بردن برنامه های کاربردی از آزمایشگاه به بازار کمک کرد. مطالعه ما به ادبیات در دسته ها، ارتباط، و کارآفرینی کمک می کند: 1) ما نکات دقیق وظریف قابل توجهی را به برداشت های موجود در مورد رابطه بین فناوری و سرمایه گذاری سرمایه در شرکت های راه اندازی اضافه می کنیم. به طور خاص، ما نشان می دهیم که این رابطه به طور مهم بر ارزیابی از تمرکز فن آوری متکی است. 2) ما بین ادبیات هم ریشه در نظریه سازمانی و استراتژی که تا حد زیادی مستقل از یکدیگر، ادامه داشته اند پل می زنیم، با وجود یک علاقه مشترک به دسته ها و اثرات سازمانی آنها. به طور خاص، ما نشان می دهیم که بینش ها در مورد ارتباط می توانند دیدگاه های نظریه سازمانی را در اثرات رده، غنی سازی کنند در حالی که بینش ها در مورد برداشت های مخاطب، استدلال های تمرکز استراتژیک را قادر به گسترش به زمینه هایی می سازد که در آن ارزیابی نتایج بازده های داخلی دشوار است. 3) ما نشان می دهیم که اشکال چندگانه مرتبط بودن ممکن است به طور همزمان باچگونگی ارزیابی و این که چنین ارزیابی هایی می توانند در برابر یک عقب گرد پویا رخ دهند، مرتبط باشند. بنابراین، ما به ارائه بینشی نوین برای رابطه بین دسته ها، تمرکز شرکت، و ارزیابی های مخاطبان می پردازیم و نشان می دهیم که چگونه این فرآیندها در تغییر چارچوب های فرهنگی تعبیه شده اند. استدلال ما به شرح زیر است. ما با بررسی ادبیات در دسته ها و برداشت های مخاطب آغاز خواهیم کرد، استدلال بر سر این که بینش ها در مورد محصول و دسته های بازار، خرید توضیحی برای درک تمرکز فن آوری نیز دارند. ما به توسعه فرضیه هایی می پردازیم که تمرکز رده را به کسب منابع، مرتبط می کنند و راه هایی پیشنهاد می دهند که این رابطه ممکن است توسط انواع مختلف ارتباط بین دسته ها، تعدیل شود. بعد، به ارائه جزئیات در مورد CNT و سرمایه گذاری های جدید که در آن ظهور یافتند، می پردازیم. ما سرمایه گذاری های سرمایه را در پایگاه داده باد صبا از سال 1994 تا 2005 با استفاده از احتمال خطر و مدل های برگشت tobit تجزیه و تحلیل می کنیم و با بحث در مورد مفاهیم یافته های مان برای ادبیات در زمینه کسب کارآفرینی منابع، دسته ها، و ارتباط، نتیجه گیری می کنیم. برای ارزیابی چگونگی تاثیر تمرکز تکنولوژی شرکت های کارآفرینی بر احتمال جذب سرمایه ، ما به بررسی دسته های USPTO می پردازیم جایی که آنها ثبت شده اند. دسته های USPTO یک نوع طبقه بندی هستند که برای دسته بندی اختراعات با توجه به ویژگی های اولیه و عملکرد شان به کار می روند و یک اجماع عمومی وجود دارد که آنها تفاوت های معنادار در میان مناطق توسعه فن آوری دارند. آنها با بازتاب این مساله، به طور گسترده ای برای تشخیص بین فن آوری های مرتبط و نامرتبط در مطالعات علمی به کار می روند و سرمایه گزاران از آنها برای کمک به ارزیابی تمرکز یک شرکت در زمانی استفاده می کنند که بازبینی های روشنفکرانه اموال قبل از سرمایه گزاری را هدایت می کنند. 3. دسته بندی ها، مخاطبان، و سرمایه گذاری ها موضوع تحقیقات ما زمینه ای برای فن آوری نانوتیوب های کربنی (CNT) است؛ دامنه برجسته ای از فناوری نانو ایجاد شده از طریق کشف شکل جدیدی از کربن (C60) در سال 1985 (Meyyappan، 2005) . CNTها ساختارهایی در مقیاس نانو با اتم های کربن مرتب چیده شده به شکل شش گوشه و پیچیده شده به شکل استوانه هستند. آنها بسیار قوی و سبک هستند، و هادی های حرارتی و الکتریکی بسیار عالی هستند. تلاش های تجاری سازی تقریبا بلافاصله پس از کشف نانوتیوب آغاز شد و اولین ثبت اختراع ها در اوایل سال 1990 صادر شد. در حالی که این فعالیت ابتدا با ثبت اکتشافات دانشمندان و محصولات فعال CNT در حال توسعه شرکت ها، هدایت می شد، سرمایه گذاری های جدید شروع به پدیدار شدن در اواسط 90 کردند. تا سال 2005 بیش از 60 راه اندازی CNT وجود داشت. همانطور که در زمینه های هم ریشه مانند بیوتکنولوژی و نیمه هادی ها (آلدریچ، 1999؛. مارتنز و همکاران، 2007) سرمایه گذاری، منبع مهمی بود که به این شرکت ها در بردن برنامه های کاربردی از آزمایشگاه به بازار کمک کرد. استدلال ما به شرح زیر است. ما با بررسی ادبیات در دسته ها و برداشت های مخاطب آغاز خواهیم کرد، استدلال بر سر این که بینش ها در مورد محصول و دسته های بازار، خرید توضیحی برای درک تمرکز فن آوری نیز دارند. ما به توسعه فرضیه هایی می پردازیم که تمرکز رده را به کسب منابع، مرتبط می کنند و راه هایی پیشنهاد می دهند که این رابطه ممکن است توسط انواع مختلف ارتباط بین دسته ها، تعدیل شود. بعد، به ارائه جزئیات در مورد CNT و سرمایه گذاری های جدید که در آن ظهور یافتند، می پردازیم. ما سرمایه گذاری های سرمایه را در پایگاه داده باد صبا از سال 1994 تا 2005 با استفاده از احتمال خطر و مدل های برگشت tobit تجزیه و تحلیل می کنیم و با بحث در مورد مفاهیم یافته های مان برای ادبیات در زمینه کسب کارآفرینی منابع، دسته ها، و ارتباط، نتیجه گیری می کنیم. برای ارزیابی چگونگی تاثیر تمرکز تکنولوژی شرکت های کارآفرینی بر احتمال جذب سرمایه ، ما به بررسی دسته های USPTO می پردازیم جایی که آنها ثبت شده اند. دسته های USPTO یک نوع طبقه بندی هستند که برای دسته بندی اختراعات با توجه به ویژگی های اولیه و عملکرد شان به کار می روند و یک اجماع عمومی وجود دارد که آنها تفاوت های معنادار در میان مناطق توسعه فن آوری دارند. آنها با بازتاب این مساله، به طور گسترده ای برای تشخیص بین فن آوری های مرتبط و نامرتبط در مطالعات علمی به کار می روند و سرمایه گزاران از آنها برای کمک به ارزیابی تمرکز یک شرکت در زمانی استفاده می کنند که بازبینی های روشنفکرانه اموال قبل از سرمایه گزاری را هدایت می کنند. اگر چه دسته های فن آوری - به طوری که در دسته های اداره ثبت اختراع و نشان تجاری ایالات متحده (USPTO) منعکس هستند - تا حدودی متفاوت از دسته های بازار و محصول برجسته در مطالعات گسترده هستند، ما فرض می کنیم که آنها به طور مشابه ارزیابی های خارجی یک شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند. با این حال، در ایجاد این گستره، نشان می دهیم که تمرکز یک شرکت ممکن است در برابر افت دسته های پایدار، گسسته، و هم فاصله، ارزیابی نشود. اگر چه این یک فرض رایج در ادبیات راجع به دسته ها و تمرکز استراتژیک است ، شواهد نشان می دهد که اشکال متنوع تر ارتباط ممکن است به این موضوع مربوط باشند. بر همین اساس، ما استدلال می کنیم که ساختار رابطه ای مقوله ها در سطح زمینه ممکن است بر نحوه ارزیابی شرکت های رده پوشا موثر باشد. به طور قابل ذکر ، ما شواهدی ارائه می دهیم که دسته ها ممکن است به شیوه های متعدد، مرتبط باشد و این که ممکن است این ها اثرات مستقل و مشترکی در مورد نحوه ارزیابی تمرکز داشته باشند. ما بیشتر نشان می دهیم که روابط رده ممکن است تغییر کند و چنین ارزیابی های موقتا مشروطی را ایجاد کند. در اوایل سال 1990 صادر شد. در حالی که این فعالیت ابتدا با ثبت اکتشافات دانشمندان و محصولات فعال CNT در حال توسعه شرکت ها، هدایت می شد، سرمایه گذاری های جدید شروع به پدیدار شدن در اواسط 90 کردند. تا سال 2005 بیش از 60 راه اندازی CNT وجود داشت. همانطور که در زمینه های هم ریشه مانند بیوتکنولوژی و نیمه هادی ها (آلدریچ، 1999؛. مارتنز و همکاران، 2007) سرمایه گذاری، منبع مهمی بود که به این شرکت ها در بردن برنامه های کاربردی از آزمایشگاه به بازار کمک کرد. اگر چه دسته های فن آوری - به طوری که در دسته های اداره ثبت اختراع و نشان تجاری ایالات متحده (USPTO) منعکس هستند - تا حدودی متفاوت از دسته های بازار و محصول برجسته در مطالعات گسترده هستند، ما فرض می کنیم که آنها به طور مشابه ارزیابی های خارجی یک شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند. با این حال، در ایجاد این گستره، نشان می دهیم که تمرکز یک شرکت ممکن است در برابر افت دسته های پایدار، گسسته، و هم فاصله، ارزیابی نشود. اگر چه این یک فرض رایج در ادبیات راجع به دسته ها و تمرکز استراتژیک است ، شواهد نشان می دهد که اشکال متنوع تر ارتباط ممکن است به این موضوع مربوط باشند. بر همین اساس، ما استدلال می کنیم که ساختار رابطه ای مقوله ها در سطح زمینه ممکن است بر نحوه ارزیابی شرکت های رده پوشا موثر باشد. به طور قابل ذکر ، ما شواهدی ارائه می دهیم که دسته ها ممکن است به شیوه های متعدد، مرتبط باشد و این که ممکن است این ها اثرات مستقل و مشترکی در مورد نحوه ارزیابی تمرکز داشته باشند. ما بیشتر نشان می دهیم که روابط رده ممکن است تغییر کند و چنین ارزیابی های موقتا مشروطی را ایجاد کند. 3. دسته بندی ها، مخاطبان، و سرمایه گذاری آگهی استخدام مهندس عمران در اصفهان ها هر شرکت باید در مورد وسعت محصول، بازار، و نمونه کارهای فن آوریش تصمیم گیری کند. این تصمیمات به دور از ابتذال هستند و ممکن است پیامدهای عملکردی مهم داشته باشند. با بازتاب این، خط برجسته ای از پژوهش استراتژی به بررسی رابطه بین تمرکز و نتایج سازمانی می پردازد. مطالعات نمونه ای در این محیط به بررسی پراکندگی واحدهای کسب و کار یک شرکت در سراسر دسته های بازار می پردازند و استدلال می کنند که آن تمرکز منجر به بازده های داخلی و عملکردهای بالاتر می شود. با این حال ، این کار هنوز باید با ادبیات کارآفرینی تصادم داشته باشد. این قابل درک است، زیرا شرکت های راه اندازی به ندرت واحدهای کسب و کار چندگانه و معیارهای عملکرد ایجاد می کنند که به آسانی در دسترس نیستند (آلدریچ، 1999؛ شین، 2003). علاوه بر این، بسیاری از شرکت های نوپا محصولات یا پایگاه های مشتری تاسیس نکرده اند - به خصوص در صنایعی با تکنولوژی بالا (بنر و Tripsas، 2012) - با ایجاد بحث های بازده های داخلی ثانویه برای ارزیابی های ارزیابان خارجی که منابع لازم برای آوردن محصولات به بازار را ارائه می کنند. به این ترتیب، ادبیات دسته ها- با تمرکز آن بر ارزیابی های مخاطبان برای مطالعه رابطه بین تمرکز یک شرکت نوپا و توانایی اش برای تأمین منابع خارجی، مفید است. برای ارزیابی چگونگی تاثیر تمرکز تکنولوژی شرکت های کارآفرینی بر احتمال جذب سرمایه ، ما به بررسی دسته های USPTO می پردازیم جایی که آنها ثبت شده اند. دسته های USPTO یک نوع طبقه بندی هستند که برای دسته بندی اختراعات با توجه به ویژگی های اولیه و عملکرد شان به کار می روند و یک اجماع عمومی وجود دارد که آنها تفاوت های معنادار در میان مناطق توسعه فن آوری دارند. آنها با بازتاب این مساله، به طور گسترده ای برای تشخیص بین فن آوری های مرتبط و نامرتبط در مطالعات علمی به کار می روند و سرمایه گزاران از آنها برای کمک به ارزیابی تمرکز یک شرکت در زمانی استفاده می کنند که بازبینی های روشنفکرانه اموال قبل از سرمایه گزاری را هدایت می کنند. 3. دسته بندی ها، مخاطبان، و سرمایه گذاری ها 3. دسته بندی ها، مخاطبان، و سرمایه گذاری ها اگر چه دسته های فن آوری - به طوری که در دسته های اداره ثبت اختراع و نشان تجاری ایالات متحده (USPTO) منعکس هستند - تا حدودی متفاوت از دسته های بازار و محصول برجسته در مطالعات گسترده هستند، ما فرض می کنیم که آنها به طور مشابه ارزیابی های خارجی یک شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند. با این حال، در ایجاد این گستره، نشان می دهیم که تمرکز یک شرکت ممکن است در برابر افت دسته های پایدار، گسسته، و هم فاصله، ارزیابی نشود. اگر چه این یک فرض رایج در ادبیات راجع به دسته ها و تمرکز استراتژیک است ، شواهد نشان می دهد که اشکال متنوع تر ارتباط ممکن است به این موضوع مربوط باشند. بر همین اساس، ما استدلال می کنیم که ساختار رابطه ای مقوله ها در سطح زمینه ممکن است بر نحوه ارزیابی شرکت های رده پوشا موثر باشد. به طور قابل ذکر ، ما شواهدی ارائه می دهیم که دسته ها ممکن است به شیوه های متعدد، مرتبط باشد و این که ممکن است این ها اثرات مستقل و مشترکی در مورد نحوه ارزیابی تمرکز داشته باشند. ما بیشتر نشان می دهیم که روابط رده ممکن است تغییر کند و چنین ارزیابی های موقتا مشروطی را ایجاد کند. استدلال ما به شرح زیر است. ما با بررسی ادبیات در دسته ها و برداشت های مخاطب آغاز خواهیم کرد، استدلال بر سر این که بینش ها در مورد محصول و دسته های بازار، خرید توضیحی برای درک تمرکز فن آوری نیز دارند. ما به توسعه فرضیه هایی می پردازیم که تمرکز رده را به کسب منابع، مرتبط می کنند و راه هایی پیشنهاد می دهند که این رابطه ممکن است توسط انواع مختلف ارتباط بین دسته ها، تعدیل شود. بعد، به ارائه جزئیات در مورد CNT و سرمایه گذاری های جدید که در آن ظهور یافتند، می پردازیم. ما سرمایه گذاری های سرمایه را در پایگاه داده باد صبا از سال 1994 تا 2005 با استفاده از احتمال خطر و مدل های برگشت tobit تجزیه و تحلیل می کنیم و با بحث در مورد مفاهیم یافته های مان برای ادبیات در زمینه کسب کارآفرینی منابع، دسته ها، و ارتباط، نتیجه گیری می کنیم. موضوع تحقیقات ما آگهی استخدام مهندس عمران در کرج زمینه ای برای فن آگهی استخدام مهندس عمران محیط زیست آوری نانوتیوب های کربنی (CNT) اگهی استخدام مهندس عمران کرمان است؛ دامنه برجسته ای آگهی استخدام مهندس عمران در عسلویه از فناوری نانو ایجاد شده از طریق کشف شکل جدیدی از آگهی استخدام مهندس عمران خانم کربن (C60) در سال 1985 (Meyyappan، 2005) آگهی استخدام مهندس عمران بدون سابقه کار . CNTها ساختارهایی در مقیاس اگهی استخدام مهندس عمران کرمان نانو با اتم های کربن آگهی استخدام مهندس عمران امروز تهران مرتب چیده شده به شکل شش گوشه و پیچیده شده به شکل استوانه هستند. آنها بسیار قوی و سبک هستند، و هادی های حرارتی و الکتریکی بسیار عالی هستند. تلاش آگهی استخدام مهندس عمران در شیراز های تجاری سازی تقریبا آگهی استخدام مهندس عمران در زنجان بلافاصله پس از کشف نانوتیوب آغاز شد و اولین ثبت اختراع ها اگر چه دسته های فن آوری - به طوری که در دسته های اداره ثبت اختراع و نشان تجاری ایالات متحده (USPTO) منعکس هستند - تا حدودی متفاوت از دسته های بازار و محصول برجسته در مطالعات گسترده هستند، ما فرض می کنیم که آنها به طور مشابه ارزیابی های خارجی یک شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند. با این حال، در ایجاد این گستره، نشان می دهیم که تمرکز یک شرکت ممکن است در برابر افت دسته های پایدار، گسسته، و هم فاصله، ارزیابی نشود. اگر چه این یک فرض رایج در ادبیات راجع به دسته ها و تمرکز استراتژیک است ، شواهد نشان می دهد که اشکال متنوع تر ارتباط ممکن است به این موضوع مربوط باشند. بر همین اساس، ما استدلال می کنیم که ساختار رابطه ای مقوله ها در سطح زمینه ممکن است بر نحوه ارزیابی شرکت های رده پوشا موثر باشد. به طور قابل ذکر ، ما شواهدی ارائه می دهیم که دسته ها ممکن است به شیوه های متعدد، مرتبط باشد و این که ممکن است این ها اثرات مستقل و مشترکی در مورد نحوه ارزیابی تمرکز داشته باشند. ما بیشتر نشان می دهیم که روابط رده ممکن است تغییر کند و چنین ارزیابی های موقتا مشروطی را ایجاد کند. استدلال ما به شرح زیر است. ما با بررسی ادبیات در دسته ها و برداشت های مخاطب آغاز خواهیم کرد، استدلال بر سر این که بینش ها در مورد محصول و دسته های بازار، خرید توضیحی برای درک تمرکز فن آوری نیز دارند. ما به توسعه فرضیه هایی می پردازیم که تمرکز رده را به کسب منابع، مرتبط می کنند و راه هایی پیشنهاد می دهند که این رابطه ممکن است توسط انواع مختلف ارتباط بین دسته ها، تعدیل شود. بعد، به ارائه جزئیات در مورد CNT و سرمایه گذاری های جدید که در آن ظهور یافتند، می پردازیم. ما سرمایه گذاری های سرمایه را در پایگاه داده باد صبا از سال 1994 تا 2005 با استفاده از احتمال خطر و مدل های برگشت tobit تجزیه و تحلیل می کنیم و با بحث در مورد مفاهیم یافته های مان برای ادبیات در زمینه کسب کارآفرینی منابع، دسته ها، و ارتباط، نتیجه گیری می کنیم. موضوع تحقیقات ما زمینه ای برای فن آوری نانوتیوب های کربنی (CNT) است؛ دامنه برجسته ای از فناوری نانو ایجاد شده از طریق کشف شکل جدیدی از کربن (C60) در سال 1985 (Meyyappan، 2005) . CNTها ساختارهایی در مقیاس نانو با اتم های کربن مرتب چیده شده به شکل شش گوشه و پیچیده شده به شکل استوانه هستند. آنها بسیار قوی و سبک هستند، و هادی های حرارتی و الکتریکی بسیار عالی هستند. تلاش های تجاری سازی تقریبا بلافاصله پس از کشف نانوتیوب آغاز شد و اولین ثبت اختراع ها مطالعه ما به ادبیات در دسته ها، ارتباط، و کارآفرینی کمک می کند: 1) ما نکات دقیق وظریف قابل توجهی را به برداشت های موجود در مورد رابطه بین فناوری و سرمایه گذاری سرمایه در شرکت های راه اندازی اضافه می کنیم. به طور خاص، ما نشان می دهیم که این رابطه به طور مهم بر ارزیابی از تمرکز فن آوری متکی است. 2) ما بین ادبیات هم ریشه در نظریه سازمانی و استراتژی که تا حد زیادی مستقل از یکدیگر، ادامه داشته اند پل می زنیم، با وجود یک علاقه مشترک به دسته ها و اثرات سازمانی آنها. به طور خاص، ما نشان می دهیم که بینش ها در مورد ارتباط می توانند دیدگاه های نظریه سازمانی را در اثرات رده، غنی سازی کنند در حالی که بینش ها در مورد برداشت های مخاطب، استدلال های تمرکز استراتژیک را قادر به گسترش به زمینه هایی می سازد که در آن ارزیابی نتایج بازده های داخلی دشوار است. 3) ما نشان می دهیم که اشکال چندگانه مرتبط بودن ممکن است به طور همزمان باچگونگی ارزیابی و این که چنین ارزیابی هایی می توانند در برابر یک عقب گرد پویا رخ دهند، مرتبط باشند. بنابراین، ما به ارائه بینشی نوین برای رابطه بین دسته ها، تمرکز شرکت، و ارزیابی های مخاطبان می پردازیم و نشان می دهیم که چگونه این فرآیندها در تغییر چارچوب های فرهنگی تعبیه شده اند. برای ارزیابی چگونگی تاثیر تمرکز تکنولوژی شرکت های کارآفرینی بر احتمال جذب سرمایه ، ما به بررسی دسته های USPTO می پردازیم جایی که آنها ثبت شده اند. دسته های USPTO یک نوع طبقه بندی هستند که برای دسته بندی اختراعات با توجه به ویژگی های اولیه و عملکرد شان به کار می روند و یک اجماع عمومی وجود دارد که آنها تفاوت های معنادار در میان مناطق توسعه فن آوری دارند. آنها با بازتاب این مساله، به طور گسترده ای برای تشخیص بین فن آوری های مرتبط و نامرتبط در مطالعات علمی به کار می روند و سرمایه گزاران از آنها برای کمک به ارزیابی تمرکز یک شرکت در زمانی استفاده می کنند که بازبینی های روشنفکرانه اموال قبل از سرمایه گزاری را هدایت می کنند. در اوایل سال 1990 صادر شد. در حالی که این فعالیت ابتدا با ثبت اکتشافات دانشمندان و محصولات فعال CNT در حال توسعه شرکت ها، هدایت می شد، سرمایه گذاری های جدید شروع به پدیدار شدن در اواسط 90 کردند. تا سال 2005 بیش از 60 راه اندازی CNT وجود داشت. همانطور که در زمینه های هم ریشه مانند بیوتکنولوژی و نیمه هادی ها (آلدریچ، 1999؛. مارتنز و همکاران، 2007) سرمایه گذاری، منبع مهمی بود که به این شرکت ها در بردن برنامه های کاربردی از آزمایشگاه به بازار کمک کرد. موضوع تحقیقات ما زمینه ای برای فن آوری نانوتیوب های کربنی (CNT) است؛ دامنه برجسته ای از فناوری نانو ایجاد شده از طریق کشف شکل جدیدی از کربن (C60) در سال 1985 (Meyyappan، 2005) . CNTها ساختارهایی در مقیاس نانو با اتم های کربن مرتب چیده شده به شکل شش گوشه و پیچیده شده به شکل استوانه هستند. آنها بسیار قوی و سبک هستند، و هادی های حرارتی و الکتریکی بسیار عالی هستند. تلاش های تجاری سازی تقریبا بلافاصله پس از کشف نانوتیوب آغاز شد و اولین ثبت اختراع ها موضوع تحقیقات ما زمینه ای برای فن آوری نانوتیوب های کربنی (CNT) است؛ دامنه برجسته ای از فناوری نانو ایجاد شده از طریق کشف شکل جدیدی از کربن (C60) در سال 1985 (Meyyappan، 2005) . CNTها ساختارهایی در مقیاس نانو با اتم های کربن مرتب چیده شده به شکل شش گوشه و پیچیده شده به شکل استوانه هستند. آنها بسیار قوی و سبک هستند، و هادی های حرارتی و الکتریکی بسیار عالی هستند. تلاش های تجاری سازی تقریبا بلافاصله پس از کشف نانوتیوب آغاز شد و اولین ثبت اختراع ها موضوع تحقیقات ما زمینه ای برای فن آوری نانوتیوب های کربنی (CNT) است؛ دامنه برجسته ای از فناوری نانو ایجاد شده از طریق کشف شکل جدیدی از کربن (C60) در سال 1985 (Meyyappan، 2005) . CNTها ساختارهایی در مقیاس نانو با اتم های کربن مرتب چیده شده به شکل شش گوشه و پیچیده شده به شکل استوانه هستند. آنها بسیار قوی و سبک هستند، و هادی های حرارتی و الکتریکی بسیار عالی هستند. تلاش های تجاری سازی تقریبا بلافاصله پس از کشف نانوتیوب آغاز شد و اولین ثبت اختراع ها مطالعه ما به ادبیات در دسته ها، ارتباط، و کارآفرینی کمک می کند: 1) ما نکات دقیق وظریف قابل توجهی را به برداشت های موجود در مورد رابطه بین فناوری و سرمایه گذاری سرمایه در شرکت های راه اندازی اضافه می کنیم. به طور خاص، ما نشان می دهیم که این رابطه به طور مهم بر ارزیابی از تمرکز فن آوری متکی است. 2) ما بین ادبیات هم ریشه در نظریه سازمانی و استراتژی که تا حد زیادی مستقل از یکدیگر، ادامه داشته اند پل می زنیم، با وجود یک علاقه مشترک به دسته ها و اثرات سازمانی آنها. به طور خاص، ما نشان می دهیم که بینش ها در مورد ارتباط می توانند دیدگاه های نظریه سازمانی را در اثرات رده، غنی سازی کنند در حالی که بینش ها در مورد برداشت های مخاطب، استدلال های تمرکز استراتژیک را قادر به گسترش به زمینه هایی می سازد که در آن ارزیابی نتایج بازده های داخلی دشوار است. 3) ما نشان می دهیم که اشکال چندگانه مرتبط بودن ممکن است به طور همزمان باچگونگی ارزیابی و این که چنین ارزیابی هایی می توانند در برابر یک عقب گرد پویا رخ دهند، مرتبط باشند. بنابراین، ما به ارائه بینشی نوین برای رابطه بین دسته ها، تمرکز شرکت، و ارزیابی های مخاطبان می پردازیم و نشان می دهیم که چگونه این فرآیندها در تغییر چارچوب های فرهنگی تعبیه شده اند. مطالعه ما به ادبیات در دسته ها، ارتباط، و کارآفرینی کمک می کند: 1) ما نکات دقیق وظریف قابل توجهی را به برداشت های موجود در مورد رابطه بین فناوری و سرمایه گذاری سرمایه در شرکت های راه اندازی اضافه می کنیم. به طور خاص، ما نشان می دهیم که این رابطه به طور مهم بر ارزیابی از تمرکز فن آوری متکی است. 2) ما بین ادبیات هم ریشه در نظریه سازمانی و استراتژی که تا حد زیادی مستقل از یکدیگر، ادامه داشته اند پل می زنیم، با وجود یک علاقه مشترک به دسته ها و اثرات سازمانی آنها. به طور خاص، ما نشان می دهیم که بینش ها در مورد ارتباط می توانند دیدگاه های نظریه سازمانی را در اثرات رده، غنی سازی کنند در حالی که بینش ها در مورد برداشت های مخاطب، استدلال های تمرکز استراتژیک را قادر به گسترش به زمینه هایی می سازد که در آن ارزیابی نتایج بازده های داخلی دشوار است. 3) ما نشان می دهیم که اشکال چندگانه مرتبط بودن ممکن است به طور همزمان باچگونگی ارزیابی و این که چنین ارزیابی هایی می توانند در برابر یک عقب گرد پویا رخ دهند، مرتبط باشند. بنابراین، ما به ارائه بینشی نوین برای رابطه بین دسته ها، تمرکز شرکت، و ارزیابی های مخاطبان می پردازیم و نشان می دهیم که چگونه این فرآیندها در تغییر چارچوب های فرهنگی تعبیه شده اند. اگر چه دسته های فن آوری - به طوری که در دسته های اداره ثبت اختراع و نشان تجاری ایالات متحده (USPTO) منعکس هستند - تا حدودی متفاوت از دسته های بازار و محصول برجسته در مطالعات گسترده هستند، ما فرض می کنیم که آنها به طور مشابه ارزیابی های خارجی یک شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند. با این حال، در ایجاد این گستره، نشان می دهیم که تمرکز یک شرکت ممکن است در برابر افت دسته های پایدار، گسسته، و هم فاصله، ارزیابی نشود. اگر چه این یک فرض رایج در ادبیات راجع به دسته ها و تمرکز استراتژیک است ، شواهد نشان می دهد که اشکال متنوع تر ارتباط ممکن است به این موضوع مربوط باشند. بر همین اساس، ما استدلال می کنیم که ساختار رابطه ای مقوله ها در سطح زمینه ممکن است بر نحوه ارزیابی شرکت های رده پوشا موثر باشد. به طور قابل ذکر ، ما شواهدی ارائه می دهیم که دسته ها ممکن است به شیوه های متعدد، مرتبط باشد و این که ممکن است این ها اثرات مستقل و مشترکی در مورد نحوه ارزیابی تمرکز داشته باشند. ما بیشتر نشان می دهیم که روابط رده ممکن است تغییر کند و چنین ارزیابی های موقتا مشروطی را ایجاد کند. استدلال ما به شرح زیر است. ما با بررسی ادبیات در دسته ها و برداشت های مخاطب آغاز خواهیم کرد، استدلال بر سر این که بینش ها در مورد محصول و دسته های بازار، خرید توضیحی برای درک تمرکز فن آوری نیز دارند. ما به توسعه فرضیه هایی می پردازیم که تمرکز رده را به کسب منابع، مرتبط می کنند و راه هایی پیشنهاد می دهند که این رابطه ممکن است توسط انواع مختلف ارتباط بین دسته ها، تعدیل شود. بعد، به ارائه جزئیات در مورد CNT و سرمایه گذاری های جدید که در آن ظهور یافتند، می پردازیم. ما سرمایه گذاری های سرمایه را در پایگاه داده باد صبا از سال 1994 تا 2005 با استفاده از احتمال خطر و مدل های برگشت tobit تجزیه و تحلیل می کنیم و با بحث در مورد مفاهیم یافته های مان برای ادبیات در زمینه کسب کارآفرینی منابع، دسته ها، و ارتباط، نتیجه گیری می کنیم. برای ارزیابی چگونگی تاثیر تمرکز تکنولوژی شرکت های کارآفرینی بر احتمال جذب سرمایه ، ما به بررسی دسته های USPTO می پردازیم جایی که آنها ثبت شده اند. دسته های USPTO یک نوع طبقه بندی هستند که برای دسته بندی اختراعات با توجه به ویژگی های اولیه و عملکرد شان به کار می روند و یک اجماع عمومی وجود دارد که آنها تفاوت های معنادار در میان مناطق توسعه فن آوری دارند. آنها با بازتاب این مساله، به طور گسترده ای برای تشخیص بین فن آوری های مرتبط و نامرتبط در مطالعات علمی به کار می روند و سرمایه گزاران از آنها برای کمک به ارزیابی تمرکز یک شرکت در زمانی استفاده می کنند که بازبینی های روشنفکرانه اموال قبل از سرمایه گزاری را هدایت می کنند. برای ارزیابی چگونگی تاثیر تمرکز تکنولوژی شرکت های کارآفرینی بر احتمال جذب سرمایه ، ما به بررسی دسته های USPTO می پردازیم جایی که آنها ثبت شده اند. دسته های USPTO یک نوع طبقه بندی هستند که برای دسته بندی اختراعات با توجه به ویژگی های اولیه و عملکرد شان به کار می روند و یک اجماع عمومی وجود دارد که آنها تفاوت های معنادار در میان مناطق توسعه فن آوری دارند. آنها با بازتاب این مساله، به طور گسترده ای برای تشخیص بین فن آوری های مرتبط و نامرتبط در مطالعات علمی به کار می روند و سرمایه گزاران از آنها برای کمک به ارزیابی تمرکز یک شرکت در زمانی استفاده می کنند که بازبینی های روشنفکرانه اموال قبل از سرمایه گزاری را هدایت می کنند. هر شرکت باید در مورد وسعت محصول، بازار، و نمونه کارهای فن آوریش تصمیم گیری کند. این تصمیمات به دور از ابتذال هستند و ممکن است پیامدهای عملکردی مهم داشته باشند. با بازتاب این، خط برجسته ای از پژوهش استراتژی به بررسی رابطه بین تمرکز و نتایج سازمانی می پردازد. مطالعات نمونه ای در این محیط به بررسی پراکندگی واحدهای کسب و کار یک شرکت در سراسر دسته های بازار می پردازند و استدلال می کنند که آن تمرکز منجر به بازده های داخلی و عملکردهای بالاتر می شود. با این حال ، این کار هنوز باید با ادبیات کارآفرینی تصادم داشته باشد. این قابل درک است، زیرا شرکت های راه اندازی به ندرت واحدهای کسب و کار چندگانه و معیارهای عملکرد ایجاد می کنند که به آسانی در دسترس نیستند (آلدریچ، 1999؛ شین، 2003). علاوه بر این، بسیاری از شرکت های نوپا محصولات یا پایگاه های مشتری تاسیس نکرده اند - به خصوص در صنایعی با تکنولوژی بالا (بنر و Tripsas، 2012) - با ایجاد بحث های بازده های داخلی ثانویه برای ارزیابی های ارزیابان خارجی که منابع لازم برای آوردن محصولات به بازار را ارائه می کنند. به این ترتیب، ادبیات دسته ها- با تمرکز آن بر ارزیابی های مخاطبان برای مطالعه رابطه بین تمرکز یک شرکت نوپا و توانایی اش برای تأمین منابع خارجی، مفید است. مطالعه ما به ادبیات در دسته ها، ارتباط، و کارآفرینی کمک می کند: 1) ما نکات دقیق وظریف قابل توجهی را به برداشت های موجود در مورد رابطه بین فناوری و سرمایه گذاری سرمایه در شرکت های راه اندازی اضافه می کنیم. به طور خاص، ما نشان می دهیم که این رابطه به طور مهم بر ارزیابی از تمرکز فن آوری متکی است. 2) ما بین ادبیات هم ریشه در نظریه سازمانی و استراتژی که تا حد زیادی مستقل از یکدیگر، ادامه داشته اند پل می زنیم، با وجود یک علاقه مشترک به دسته ها و اثرات سازمانی آنها. به طور خاص، ما نشان می دهیم که بینش ها در مورد ارتباط می توانند دیدگاه های نظریه سازمانی را در اثرات رده، غنی سازی کنند در حالی که بینش ها در مورد برداشت های مخاطب، استدلال های تمرکز استراتژیک را قادر به گسترش به زمینه هایی می سازد که در آن ارزیابی نتایج بازده های داخلی دشوار است. 3) ما نشان می دهیم که اشکال چندگانه مرتبط بودن ممکن است به طور همزمان باچگونگی ارزیابی و این که چنین ارزیابی هایی می توانند در برابر یک عقب گرد پویا رخ دهند، مرتبط باشند. بنابراین، ما به ارائه بینشی نوین برای رابطه بین دسته ها، تمرکز شرکت، و ارزیابی های مخاطبان می پردازیم و نشان می دهیم که چگونه این فرآیندها در تغییر چارچوب های فرهنگی تعبیه شده اند. استدلال ما به شرح زیر است. ما با بررسی ادبیات در دسته ها و برداشت های مخاطب آغاز خواهیم کرد، استدلال بر سر این که بینش ها در مورد محصول و دسته های بازار، خرید توضیحی برای درک تمرکز فن آوری نیز دارند. ما به توسعه فرضیه هایی می پردازیم که تمرکز رده را به کسب منابع، مرتبط می کنند و راه هایی پیشنهاد می دهند که این رابطه ممکن است توسط انواع مختلف ارتباط بین دسته ها، تعدیل شود. بعد، به ارائه جزئیات در مورد CNT و سرمایه گذاری های جدید که در آن ظهور یافتند، می پردازیم. ما سرمایه گذاری های سرمایه را در پایگاه داده باد صبا از سال 1994 تا 2005 با استفاده از احتمال خطر و مدل های برگشت tobit تجزیه و تحلیل می کنیم و با بحث در مورد مفاهیم یافته های مان برای ادبیات در زمینه کسب کارآفرینی منابع، دسته ها، و ارتباط، نتیجه گیری می کنیم. هر شرکت باید در مورد وسعت محصول، بازار، و نمونه کارهای فن آوریش تصمیم گیری کند. این تصمیمات به دور از ابتذال هستند و ممکن است پیامدهای عملکردی مهم داشته باشند. با بازتاب این، خط برجسته ای از پژوهش استراتژی به بررسی رابطه بین تمرکز و نتایج سازمانی می پردازد. مطالعات نمونه ای در این محیط به بررسی پراکندگی واحدهای کسب و کار یک شرکت در سراسر دسته های بازار می پردازند و استدلال می کنند که آن تمرکز منجر به بازده های داخلی و عملکردهای بالاتر می شود. با این حال ، این کار هنوز باید با ادبیات کارآفرینی تصادم داشته باشد. این قابل درک است، زیرا شرکت های راه اندازی به ندرت واحدهای کسب و کار چندگانه و معیارهای عملکرد ایجاد می کنند که به آسانی در دسترس نیستند (آلدریچ، 1999؛ شین، 2003). علاوه بر این، بسیاری از شرکت های نوپا محصولات یا پایگاه های مشتری تاسیس نکرده اند - به خصوص در صنایعی با تکنولوژی بالا (بنر و Tripsas، 2012) - با ایجاد بحث های بازده های داخلی ثانویه برای ارزیابی های ارزیابان خارجی که منابع لازم برای آوردن محصولات به بازار را ارائه می کنند. به این ترتیب، ادبیات دسته ها- با تمرکز آن بر ارزیابی های مخاطبان برای مطالعه رابطه بین تمرکز یک شرکت نوپا و توانایی اش برای تأمین منابع خارجی، مفید است. استدلال ما به شرح زیر اگهی استخدام مهندس عمران یزد است. ما با بررسی ادبیات در دسته ها و برداشت اگهی استخدام مهندس عمران در روزنامه همشهری های مخاطب آغاز خواهیم کرد، آگهی استخدام مهندس عمران در تهران استدلال بر آگهی استخدام مهندس عمران در کرج سر این که بینش ها در آگهی استخدام مهندس عمران در قم مورد محصول و دسته های بازار، خرید آگهی استخدام مهندس عمران راهسازی توضیحی برای درک تمرکز فن آگهی استخدام مهندس عمران اصفهان آوری آگهی استخدام مهندس عمران سرپرست کارگاه نیز دارند. ما به توسعه فرضیه هایی می پردازیم که آگهی استخدام مهندس عمران در زاهدان تمرکز رده آگهی استخدام مهندس عمران در شیراز را به کسب منابع، مرتبط می کنند و آگهی استخدام مهندس عمران سازه های دریایی راه هایی پیشنهاد می دهند که این رابطه ممکن است توسط انواع مختلف ارتباط بین دسته اگهی استخدام مهندس عمران یزد ها، آگهی استخدام مهندس عمران در کرمان تعدیل شود. بعد، به ارائه جزئیات در آگهی استخدام مهندس عمران جدید مورد CNT و سرمایه گذاری های جدید که در آن ظهور یافتند، می پردازیم. ما سرمایه گذاری های سرمایه آگهی استخدام مهندس عمران در کیش را در پایگاه داده باد صبا از سال 1994 تا اگهی استخدام مهندس عمران کرمان 2005 با استفاده از اگهی استخدام مهندس عمران کرمان احتمال خطر و مدل های برگشت tobit تجزیه و تحلیل آگهی استخدام مهندس عمران خانم می کنیم و با بحث در مورد مفاهیم یافته های مان برای ادبیات در زمینه کسب کارآفرینی منابع، دسته اگهی استخدام مهندس عمران خوزستان ها، و ارتباط، نتیجه گیری می کنیم. استدلال ما به شرح آگهی استخدام مهندس عمران در خارج از کشور زیر است. ما با بررسی ادبیات در دسته ها و برداشت های مخاطب آغاز خواهیم کرد، استدلال بر سر این که بینش ها در مورد محصول و آگهی استخدام مهندس عمران در کرمانشاه دسته های بازار، خرید آگهی استخدام مهندس عمران سازه های دریایی توضیحی برای درک تمرکز فن آوری نیز آگهی استخدام مهندس عمران در کیش دارند. ما به توسعه فرضیه آگهی استخدام مهندس عمران بدون سابقه کار هایی می پردازیم که آگهی استخدام مهندس عمران در اهواز تمرکز رده را به کسب منابع، مرتبط می کنند و راه هایی آگهی استخدام مهندس عمران در ارومیه پیشنهاد می دهند که این آگهی استخدام مهندس عمران نقشه برداری رابطه ممکن اگهی استخدام مهندس عمران در روزنامه همشهری است توسط انواع آگهی استخدام مهندس عمران در کرج مختلف ارتباط بین آگهی استخدام مهندس عمران محیط زیست دسته ها، تعدیل شود. بعد، به ارائه جزئیات آگهی استخدام مهندس عمران سازه های دریایی در مورد CNT و سرمایه گذاری های جدید که در آن ظهور یافتند، آگهی استخدام مهندس عمران جدید می پردازیم. ما سرمایه گذاری های سرمایه را در پایگاه داده آگهی استخدام مهندس عمران اصفهان باد صبا از سال 1994 تا 2005 با استفاده از احتمال اگهی استخدام مهندسی عمران خطر و مدل های برگشت tobit تجزیه و آگهی استخدام مهندس عمران در تبریز تحلیل می کنیم و با بحث در مورد مفاهیم یافته های مان برای ادبیات در زمینه کسب کارآفرینی منابع، دسته ها، و آگهی استخدام مهندس عمران شیراز ارتباط، آگهی استخدام مهندس عمران در ارومیه نتیجه آگهی استخدام مهندس عمران شیراز گیری می کنیم. موضوع تحقیقات ما زمینه ای برای فن آوری نانوتیوب های کربنی (CNT) است؛ دامنه برجسته ای از فناوری نانو ایجاد شده از طریق کشف شکل جدیدی از کربن (C60) در سال 1985 (Meyyappan، 2005) . CNTها ساختارهایی در مقیاس نانو با اتم های کربن مرتب چیده شده به شکل شش گوشه و پیچیده شده به شکل استوانه هستند. آنها بسیار قوی و سبک هستند، و هادی های حرارتی و الکتریکی بسیار عالی هستند. تلاش های تجاری سازی تقریبا بلافاصله پس از کشف نانوتیوب آغاز شد و اولین ثبت اختراع ها هر شرکت باید در مورد وسعت محصول، بازار، و نمونه آگهی استخدام مهندس عمران در کرمانشاه کارهای فن آوریش تصمیم گیری کند. این تصمیمات به دور از ابتذال هستند و ممکن است پیامدهای عملکردی مهم آگهی استخدام مهندس عمران در همدان داشته باشند. آگهی استخدام مهندس عمران شیراز با بازتاب این، خط برجسته ای از پژوهش آگهی استخدام مهندس عمران در قزوین استراتژی آگهی استخدام مهندس عمران در تبریز به آگهی استخدام مهندس عمران بدون سابقه کار بررسی رابطه بین تمرکز و نتایج آگهی استخدام مهندس عمران امروز تهران سازمانی می آگهی استخدام مهندس عمران خارج از کشور پردازد. مطالعات نمونه ای در این محیط به بررسی آگهی استخدام مهندس عمران در زنجان پراکندگی واحدهای کسب و کار یک شرکت در آگهی استخدام مهندس عمران محیط زیست سراسر دسته های بازار می پردازند و استدلال می کنند که آن تمرکز منجر به بازده های داخلی و عملکردهای اگهی استخدام مهندس عمران در روزنامه همشهری بالاتر می شود. با این حال ، این کار هنوز اگهی استخدام مهندس عمران کرج باید آگهی استخدام مهندس عمران در شهرداری تهران با ادبیات کارآفرینی آگهی استخدام مهندس عمران در بندرعباس تصادم داشته باشد. این قابل درک است، زیرا شرکت های راه آگهی استخدام مهندس عمران امروز اندازی به ندرت واحدهای کسب و کار چندگانه و معیارهای عملکرد ایجاد می کنند که به آگهی استخدام مهندس عمران در بندرعباس آسانی در آگهی استخدام مهندس عمران امروز دسترس نیستند (آلدریچ، 1999؛ شین، 2003). علاوه بر این، اگهی استخدام مهندس عمران در تهران به صورت لیست بسیاری از شرکت های نوپا محصولات یا پایگاه های مشتری تاسیس آگهی استخدام مهندس عمران در کیش نکرده آگهی استخدام مهندس عمران در بندرعباس اند - به خصوص در صنایعی با تکنولوژی بالا (بنر و Tripsas، 2012) - با ایجاد بحث های بازده آگهی استخدام مهندس عمران های داخلی آگهی استخدام مهندس عمران در عسلویه ثانویه برای ارزیابی های ارزیابان خارجی که منابع لازم برای آوردن محصولات به بازار را ارائه می کنند. آگهی استخدام مهندس عمران راهسازی به این آگهی استخدام مهندس عمران در تهران ترتیب، ادبیات دسته ها- اگهی استخدام مهندس عمران در روزنامه همشهری با تمرکز آن بر ارزیابی آگهی استخدام مهندس عمران روزنامه همشهری های مخاطبان برای مطالعه رابطه آگهی استخدام مهندس عمران قم بین تمرکز یک شرکت نوپا و توانایی اش برای تأمین منابع خارجی، مفید است. اگر چه دسته های فن آوری - به طوری که در دسته های اداره ثبت اختراع و نشان تجاری ایالات متحده (USPTO) منعکس هستند - تا حدودی متفاوت از دسته های بازار و محصول برجسته در مطالعات گسترده هستند، ما فرض می کنیم که آنها به طور مشابه ارزیابی های خارجی یک شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند. با این حال، در ایجاد این گستره، نشان می دهیم که تمرکز یک شرکت ممکن است در برابر افت دسته های پایدار، گسسته، و هم فاصله، ارزیابی نشود. اگر چه این یک فرض رایج در ادبیات راجع به دسته ها و تمرکز استراتژیک است ، شواهد نشان می دهد که اشکال متنوع تر ارتباط ممکن است به این موضوع مربوط باشند. بر همین اساس، ما استدلال می کنیم که ساختار رابطه ای مقوله ها در سطح زمینه ممکن است بر نحوه ارزیابی شرکت های رده پوشا موثر باشد. به طور قابل ذکر ، ما شواهدی ارائه می دهیم که دسته ها ممکن است به شیوه های متعدد، مرتبط باشد و این که ممکن است این ها اثرات مستقل و مشترکی در مورد نحوه ارزیابی تمرکز داشته باشند. ما بیشتر نشان می دهیم که روابط رده ممکن است تغییر کند و چنین ارزیابی های موقتا مشروطی را ایجاد کند. موضوع تحقیقات ما زمینه ای برای فن آوری نانوتیوب های کربنی (CNT) است؛ دامنه برجسته ای از فناوری نانو ایجاد شده از طریق کشف شکل جدیدی از کربن (C60) در سال 1985 (Meyyappan، 2005) . CNTها ساختارهایی در مقیاس نانو با اتم های کربن مرتب چیده شده به شکل شش گوشه و پیچیده شده به شکل استوانه هستند. آنها بسیار قوی و سبک هستند، و هادی های حرارتی و الکتریکی بسیار عالی هستند. تلاش های تجاری سازی تقریبا بلافاصله پس از کشف نانوتیوب آغاز شد و اولین ثبت اختراع ها موضوع تحقیقات ما زمینه ای برای فن آوری نانوتیوب های کربنی (CNT) است؛ دامنه برجسته ای از فناوری نانو ایجاد شده از طریق کشف شکل جدیدی از کربن (C60) در سال 1985 (Meyyappan، 2005) . CNTها ساختارهایی در مقیاس نانو با اتم های کربن مرتب چیده شده به شکل شش گوشه و پیچیده شده به شکل استوانه هستند. آنها بسیار قوی و سبک هستند، و هادی های حرارتی و الکتریکی بسیار عالی هستند. تلاش های تجاری سازی تقریبا بلافاصله پس از کشف نانوتیوب آغاز شد و اولین ثبت اختراع ها استخدام مترجم

استخدام مترجم زبان

استخدام مترجم غیرحضوری

استخدام مترجم آنلاین

استخدام مترجم انلاین

استخدام مترجم شفاهی

استخدام مترجم حضوری

استخدام مترجم نیمه وقت

استخدام مترجم مبتدی

استخدام مترجم اینترنتی

استخدام مترجم پاره وقت

استخدام مترجم تمام وقت

استخدام مترجم در منزل

استخدام مترجم فوری

استخدام مترجم فیلم

استخدام مترجم دورکار

استخدام مترجم سریال

استخدام مترجم زیرنویس

استخدام مترجم حرفه ای

استخدام مترجم تخصصی

استخدام مترجم مهندسی

استخدام مترجم کتاب

استخدام مترجم مقاله

استخدام مترجم بازرگانی

استخدام مترجم کارمند

استخدام مترجم کارآموز

استخدام مترجم رسمی

استخدام مترجم راه دور

استخدام مترجم ویدیو

استخدام مترجم ورزشی

استخدام مترجم متون

استخدام مترجم توریست

استخدام مترجم تازه کار

استخدام مترجم تور

استخدام مترجم آن لاین

استخدام مترجم سایت

استخدام مترجم ساده

استخدام مترجم دانشجو

استخدام مترجم سفارت

استخدام مترجم همزمان

استخدام مترجم همراه

استخدام مترجم در خانه

استخدام مترجم دانشجویی

استخدام مترجم لیسانس

استخدام مترجم دورکاری

استخدام مدرس زبان انگلیسی

استخدام سوپروایزر زبان

جذب مدرس زبان

استخدام معلم

استخدام مدرس

استخدام مدرس زبان

استخدام مدرس انگلیسی

استخدام مدرس ریاضی

استخدام مدرس فیزیک

استخدام مدرس شیمی

استخدام مدرس دانشگاه

جذب مدرس آموزشگاه

تدریس در دانشگاه

استخدام برای تدریس

تدریس زبان

کار ترجمه

استخدام کارشناس زبان

استخدام رشته زبان

//
// آگهی استخدام مهندس عمران
آگهی استخدام مهندس عمران
آگهی استخدام مهندس عمران
آگهی استخدام مهندس عمران
آگهی استخدام مهندس عمران
آگهی استخدام مهندس عمران
آگهی استخدام مهندس عمران
آگهی استخدام مهندس عمران
آگهی استخدام مهندس عمران
آگهی استخدام مهندس عمران
آگهی استخدام مهندس عمران
آگهی استخدام مهندس عمران
آگهی استخدام مهندس عمران
آگهی استخدام مهندس عمران
آگهی استخدام مهندس عمران
آگهی استخدام مهندس عمران
آگهی استخدام مهندس عمران
آگهی استخدام مهندس عمران
آگهی استخدام مهندس عمران
آگهی استخدام مهندس عمران
آگهی استخدام مهندس عمران
آگهی استخدام مهندس عمران
آگهی استخدام مهندس عمران
آگهی استخدام مهندس عمران
آگهی استخدام مهندس عمران
آگهی استخدام مهندس عمران
آگهی استخدام مهندس عمران
آگهی استخدام مهندس عمران
آگهی استخدام مهندس عمران
آگهی استخدام مهندس عمران
آگهی استخدام مهندس عمران
آگهی استخدام مهندس عمران
آگهی استخدام مهندس عمران
آگهی استخدام مهندس عمران
آگهی استخدام مهندس عمران
آگهی استخدام مهندس عمران
آگهی استخدام مهندس عمران
آگهی استخدام مهندس عمران
آگهی استخدام مهندس عمران
آگهی استخدام مهندس عمران