نام و نام خانوادگی

جنسیت

مرد

زن

شماره تماس

پست الکترونیک ( ایمیل )

من مترجم آزاد هستم ( فاقد مدرک دانشگاهی )

نام رشته تحصیلی

نام دانشگاه

نام رشته اصلی که می خواهید ترجمه کنید

نام سایر رشته های مورد علاقه برای ترجمه

توضیحات

مقطع تحصیلی

دانشجوی کاردانی

دانشجوی کارشناسی

دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشجوی دکتری

فارغ التحصیل کاردانی

فارغ التحصیل کارشناسی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد

فارغ التحصیل دکتریثبت و مرحله بعد

مدارک مورد نیاز :
1 - کارت ملی پشت و رو
2 - آخرین مدرک تحصیلی یا کارت دانشجویی

توجه اول :
تصویر مورد نظر باید چهره فرد مترجم را مشخص کند مانند تصویر 4*3 با وضوح مناسب
توجه دوم :
در صورت عدم ارسال تصویر یا نا مناسب بودن عکس ارسال شده از آیکون های پیش فرض در نمایش رزومه استفاده می شود.

ارسال تصویر چهره :

ارسال مدارک :ثبت و مرحله بعد

دمو رزومه برای صفحه اصلی :دمو رزومه با جزئیات :مشخصات دانشگاهی مترجم :

رشته تحصیلی :

نام دانشگاه :

مقطع تحصیلی :

رشته هایی که مترجم در آن فعالیت دارد :

رشته اصلی :

رشته های فرعی :

توضیحات :


ثبت و مرحله بعد

پرداخت آنلاین


خرید اشتراک 1 ماهه ( معادل 30 روز نمایش ) 1500 تومان

خرید اشتراک 4 ماهه ( معادل 120 روز نمایش ) 5 هزار تومان

خرید اشتراک 8 ماهه ( معادل 240 روز نمایش ) 8 هزار تومان

خرید اشتراک 1 ساله ( معادل 360 روز نمایش ) 10 هزار تومان